Wie zijn de klimaatactivisten van Don Bosco?

Dbga vpe3ca7

Don Bosco Green Alliance (DBGA) groepeert jongeren uit Don Bosco-instellingen en -organisaties wereldwijd, die zich engageren voor het klimaat. Op korte tijd sloten 95 organisaties uit 33 landen zich aan bij deze groene koepel. Wij waren benieuwd en legden per e-mail enkele vragen voor aan Macson Almeida, coördinator DBGA vanuit India.

Kun je in één zin jullie missie samenvatten?

We willen een veilige omgeving creëren die zorg draagt ​​voor al het leven op de planeet en tegelijkertijd willen we een nieuwe generatie opbouwen van milieubewuste burgers en leiders.

We zijn 15 maanden na de oprichting van DBGA, hoe gaat het ermee?

Onze alliantie is opgericht met als doel milieudebatten en -acties te voeren binnen de internationale salesiaanse gemeenschap. Om dit te bereiken hebben we verschillende campagnes opgericht die aansluiten bij belangrijke milieu-events ter wereld zoals de World Environmental Day, de World Clean Up-Day en de recente Klimaatconferentie in Polen.

We vragen onze leden om zoveel mogelijk deel te nemen door lokale participatie, het voeren van online campagnes via sociale media tot het verzenden van videoboodschappen naar betrokken politieke wereldleiders.

Onze 3 prioriteiten:
1. Het bestrijden van vervuiling
2. Het verminderen van het broeikaseffect
3. Het elimineren van wegwerpplastic

Daarnaast zijn we verheugd om 2019 te starten met een reeks webinars (dat zijn lezingen, webshops of colleges via het internet, nvdr.) over duurzame ontwikkeling en concrete acties. Ons eerste webinar werd gehouden op 26 januari 2019 om 11:00 uur UTC.

Wij erkennen het belang van jonge mensen bij de groene verandering en hebben daarom de Salesian Youth for Climate Action (SYCA) gelanceerd. Met dit initiatief willen we jongeren uit de salesiaanse wereld engageren om veranderingsleiders in hun lokale gemeenschappen te zijn.

Wat is Salesian Youth for Climate precies?

De Salesian Youth for Climate Action wil uitgroeien tot de grootste groene campagne van onze jongeren uit de Salesiaanse Familie. Zodat we over de grenzen heen klimaatacties kunnen ontwikkelen en promoten. Het versturen van videoboodschappen naar de politieke wereldleiders is één van deze acties. Daarin roepen we hen op om dringende en impactvolle beslissingen te nemen in het voordeel van onze planeet.

We streven ernaar om verder te gaan en de betrokkenheid van salesiaanse jongeren te vergroten via webinars. In deze webinars geven experts korte lezingen over verschillende onderwerpen om de kennis en het bewustzijn te vergroten. Het is ook een poging om de groepsdynamiek te versterken.

In België hebben duizenden jongeren tijdens schooltijd betoogd voor een beter klimaatbeleid. Gaat DBGA akkoord met zo'n protestacties? Waarom?

Ja, ze geven het voorbeeld aan alle jonge mensen over de hele wereld. Zoals Greta Thunberg (Zweeds meisje die het initiatief nam van klimaatbetogingen tijdens de lesuren, nvdr.) zelf zei: "Waarom zou ik studeren voor een toekomst die er binnenkort misschien niet meer zal zijn, als niemand iets doet om die toekomst te redden? En wat voor zin heeft het om feiten te leren als de belangrijkste feiten genegeerd worden?"

De huidige topgeneratie heeft gefaald in de ogen van Greta en met haar vele andere jongeren. Al meer dan 25 jaar roepen wetenschappers en activisten op tot urgentie in het omgaan met de antropogene opwarming van de aarde. Terwijl internationale klimaatonderhandelingen zich al jarenlang voortslepen op politieke agenda's en ze niet behandeld worden door de gevestigde belangen van bedrijven en de fossiele brandstofindustrie.

Het is dan ook niet verwonderlijk dat deze generatie jongeren genoeg heeft gehad met de huidige stand van zaken.


Meer informatie op: https://donboscogreen.org .

In België hebben al twee Don Bosco-organisaties zich verbonden met DBGA, m.n. VIA Don Bosco en Institut Don Bosco de Liège.