De algemeen overste: “Er is zoveel hoop!”

0d59701978f11ed2d599780a1eeb6c5b XL zye0tj3

Na Damascus, Aleppo. De reis van de algemeen overste loopt door de belangrijkste steden van Syrië en wordt gekenmerkt door oorlogsleed en pijn. Maar er is ook de hoop van degenen die, zoals de salesianen en de jongeren in de salesiaanse huizen, besloten hebben te blijven geloven in een toekomst van vrede en welvaart.

Hier in Aleppo bevinden we ons op dezelfde plek van waar onze medebroeders ons hun kerstgroet stuurden. Ik ben erg blij om hier te zijn met al deze jonge mensen, de Salesiaanse Familie, onze zusters, onze broeders, onze jongeren, allemaal samen een familie en een salesiaanse jeugdbeweging.

Ik ben blij om jullie te kunnen vertellen dat we hier gekomen zijn om te bidden voor vrede, om te bidden voor een ontmoeting tussen mensen, culturen en religies en ook om de Heer te vragen dat we met onze menselijke vrijheid deze oorlog en vernietiging nooit zouden herhalen.

Ik moet jullie vertellen dat we getroffen zijn door zoveel vernietiging, zoveel pijn, zoveel doden, voor 102.000 mensen die gewond zijn geraakt door bommen en meer dan 5 miljoen Syriërs die Syrië hebben verlaten. Dit is echt pijnlijk. Maarik wil je nog iets anders vertellen dat je kunt zien en voelen: er is zoveel hoop!

Ten eerste omdat je hier vanuit het geloof, vooral in deze paastijd, echt voelt dat het leven doorgaat, en dat leven, broederschap en hulp mogelijk is, dat de Heer iedereen ondersteunt, alle gelovigen van de ene geloofsbelijdenis tegenover de ene God. We zien dat het leven terugkeert, dat er een echt verlangen is om broederlijkheid te herop te bouwen, om met elkaar te leven, om de eigen mensen te blijven helpen, degenen die nog zullen komen en degenen die in deze jaren geboren werden.

Beste Salesiaanse Familie, beste jonge mensen, laat me bovenal vragen om begrip, een blik van tederheid voor deze medebroeders, zusters, vrienden, voor een gebed tot de Heer, zodat ze niet tekortschieten in kracht. En ik blijf opnieuw een beroep doen op broederschap en solidariteit, om diegenen te helpen die alles hebben verloren.

Ik zend jullie een warme omhelzing en een sterk gevoel van vriendschap vanwege deze ruime salesiaanse gemeenschap, die heel mooi en christelijk is. En ook eenvoudigweg een groet van de burgers uit Aleppo en uit heel Syrië. Aan iedereen een dikke knuffel en een groet van iedereen. Bye Bye en Shukran Shukran.

’s Middags vierde de algemeen overste de eucharistie, waarin 13 salesiaanse Medewerkers hun geloften uitspraken. Daarna was er een ontmoeting met de middelbare school en universiteitsstudenten en vervolgens met een aantal salesiaanse medewerkers, waaronder sommigen uit Damascus en Kafroun. Zij brachten de overste een getuigenis over de voortdurende oorlog.

“Don Angel heeft ons echt de laatste paar minuten ontroerd! Hij is echt eenvader en een broer voor iedereen. Hij luisterde naar ons, vertelde ons dat hij voor ons zal blijven bidden en dat hij over de salesianen en jongeren in Syrië zal spreken overal in de wereld.”, besloot de delegaat voor de sociale communication van de Midden Oosten Provincie (MOR)’, Sally A- Jamra.