De medewerkers van Don Bosco Hechtel hielden een avond rond het “lijden” van Don Bosco.

Wie kon dit beter inleiden dan Jos Biesmans, salesiaan en schrijver van het boek “Ziekte, lijden en leed in het leven van Don Bosco”. Jos sprak zo gepassioneerd over het onderwerp dat de voorziene PowerPoint volledig uit het oog verloren werd. Tijdens zijn betoog kregen we een menselijker beeld van de “reus van Turijn” die ondanks zijn grote successen ook veel leed kende zowel psychisch als fysiek. Voor vele van ons was de omvang van zijn “lijden” groter dan gekend en leerden we Don Bosco op een andere manier kennen. Goed gebracht door Jos!

In het tweede deel van de avond werd er in kleine groep nagekaart over het onderwerp met enkele richtvragen betreffende “lijden” in het eigen leven en dat van Don Bosco. Ik denk dat ik voor ons allen mag spreken en zeggen dat de conclusie duidelijk was: wat was Don Bosco een grote doorzetter! Een inspiratie voor ons allen.

Bij de afsluiting in de huiskapel stonden we nog even stil bij de mooie getuigenis van Jan Poncelet en zijn “lijden”. Bekijk hier zijn getuigenis:
Nadien werd er nog nagepraat met een heerlijk stukje paasbiscuit van Willy & Astrid.

Bedankt!