De heiligverklaring van Zatti door de ogen van een coadjuteur

Zatti j36wqm4

Binnen de Salesianen van Don Bosco zijn er twee verschillende soorten Salesianen: de Salesiaan-priesters en de Salesiaan-coadjuteurs. Beide groepen leggen dezelfde geloftes af, maar het grote verschil is dat coadjuteurs geen priester zijn.

Met de heiligverklaring van Artimedi Zatti op zaterdag 9 oktober 2022 (twee weken geleden) werd voor de eerste keer een Salesiaan-coadjuteur heilig verklaard. Hoan Pham, een coadjuteur uit onze provincie Vlaanderen-Nederland, vertelt ons hoe dit feestelijk weekend verliep en hoe hij dit beleefde.

Meer dan 400 coadjuteurs aanwezig
"Tijdens het weekend van 8 en 9 oktober 2022 beleefde de Don Boscobeweging een hoogtepunt met de heiligverklaring van Salesiaan-coadjuteur Artemide Zatti in Rome. Zatti is zo de eerste Salesiaan-coadjuteur die heilig is verklaard. Voor dit feestweekend nodigde Algemeen Overste Angel Fernandez Artime alle provinciale oversten en een vertegenwoordiging van coadjuteurs uit heel de wereld uit. Naast de provinciale oversten en meer dan vierhonderd coadjuteurs, waren er ook salesiaanse bisschoppen, Zusters van Don Bosco en andere leden van de Salesiaanse Familie aanwezig." (lees verder onder foto)

Argentijnse dankwoorden
"Op zaterdag 8 oktober ging de Algemeen Overste voor in de eucharistieviering, waarin hij benadrukte dat Zatti een groot geschenk is voor de Kerk, voor iedere Salesiaan en voor iedereen van de salesiaanse beweging. Deze heiligverklaring is dan ook een reden voor grote vreugde en dankbaarheid. Na de eucharistieviering brachten mensen uit de Argentijnse salesiaanse wereld enkele getuigenissen over de persoon en het werk van Zatti."

Paus Franciscus
"De voormiddag werd afgerond met een speciale audiëntie van paus Franciscus. De paus belichtte enkele facetten uit het leven van Zatti en legde telkens een link naar het heden: de thematiek van de migratie, de grote voorliefde voor zieken en armen, het bijzondere karakter van de coadjuteursroeping en de beleving van 'nabije heiligheid' in het dagelijks leven. Ontroerend was ook de aanwezigheid van de Filipijnse man die op voorspraak van de Zatti op wonderlijke wijze werd genezen van een ischemische beroerte. Dit wonder maakte mede de heiligverklaring mogelijk." (lees verder onder foto)

Heiligverklaring
"Tijdens de plechtige zondagse eucharistieviering op het Sint-Pietersplein heeft paus Franciscus op 9 oktober 2022 de heiligverklaring uitgesproken. Na een overzicht van het verdienstelijk leven van Zatti, belichtte de paus dezelfde accenten die hij tijdens de audiëntie van zaterdag aan bod bracht. Na de toelichting volgde de formele heiligverklaring door de paus, die met veel enthousiasme werd onthaald door alle aanwezigen op het volle Sint-Pietersplein. Naast Zatti werd ook Giovanni Battista Scalabrinni heilig verklaard. Hij was bisschop van Piacenze en stichter van de congregaties van de missionarissen van Sint Carolus Barolomeo."

Inspiratie
"De getuigenis van salesiaanse heiligheid van coadjuteur Artemide Zatti is voor iedereen een aansporing en inspiratie om onszelf tot teken en drager te maken van Gods liefde voor de jongeren, voor de zieke en arme mensen."