De jongerensynode als bekeringsmoment

Vanlooooy mandwo9

De Medewerkers van Don Bosco Hechtel mochten mgr. Luc Van Looy verwelkomen. Hij vertelde er over zijn deelname aan de jongerensynode. Hij beschreef de vier weken van de synode als een bekeringsmoment. De eerste week was het zoeken en moeilijk om erin te komen maar de laatste week had iedereen spijt dat het gedaan was.

Met de methode van Cardijn ‘zien – oordelen – handelen’ werden de besprekingen gestart maar snel werd duidelijk dat dit niet werkte. Wie zijn wij als Kerk om te oordelen? De aanpak werd omgevormd naar de synodale weg. Het werd ‘herkennen wat we zien en horen – interpreteren in het licht van de Schrift en de weg kiezen die we willen gaan’. De kernwoorden voor deze synode klonken dan ook snel als ‘luisteren, begrijpen en begeleiden’. We zijn als Gods volk geroepen om samen gemeenschap te vormen en om Jezus te volgen.

Begeleiding klinkt als muziek in de oren in een salesiaanse context. Assistentie, de salesiaanse aanwezigheid om jongeren te begeleiden … Het was dan ook niet toevallig dat tijdens de synode het evangelieverhaal van de Emmaüsgangers centraal stond. Jezus wandelde mee met zijn leerlingen en pas bij het breken van het brood herkenden ze Hem en veranderde hun leven.

Medewerkers van Don Bosco Hechtel

Jezus is dé centrale figuur in het leven van elke aanwezige. De man waarvoor we gaan. Een uitnodiging voor ons om te evangeliseren en het klerikalisme om te vormen. Paus Franciscus was op een heel broederlijke wijze aanwezig. Bij het begin van een nieuwe dag stond hij al 20 minuten op voorhand klaar om iedereen persoonlijk te begroeten en een babbeltje te slaan. Zo’n mooie aanwezigheid …

De tekst van de synode bevat heel veel punten en accenten. Teveel om op te noemen maar in het afsluitend gebed stond het evangelie van de Emmaüsgangers opnieuw centraal. Dit verhaal inspireert ook mij als medewerker van Don Bosco. Jezus inspireert mij elke dag opnieuw. Dit maakt ons allemaal tot Gods volk en zo vormen we gemeenschap rond Jezus.