De Kerk luisterde naar jongeren... en wat nu?

Italy 1633682 1280 t0ofiu7

Van 2 tot en met 28 oktober vond de jongerensynode (1) plaats in Rome. De paus, bisschoppen en talrijke jongeren bouwden er samen aan een brug tussen de Kerk en jongeren. In een gesprek vertelt Dieter Verpoest, sdb, wat deze toenadering betekent voor de salesiaanse wereld.

WAT BETEKENT DAT: “DE KERK LUISTERDE NAAR JONGEREN”?

Naar aanleiding van de jongerensynode liet Paus Franciscus overal ter wereld de jongeren bevragen, zowel gelovigen als niet-gelovigen. In België reageerden bijna 2.000 jongeren op zo’n vragenlijst. De antwoorden waren geen verrassing. In 3 punten vat ik ze kort samen: (A) jongeren voelen geen band met de Kerk, (B) ze willen concrete getuigenissen die hen doen nadenken over levenskeuzes en (C) het aanbod van geestelijke begeleiding kennen de meesten niet. Deze bevraging kun je beschouwen als de basis waar de bisschoppen op hebben voortgebouwd tijdens de synode. De synodetekst is voorlopig nog niet klaar, maar via donbosco.be word je op de hoogte gebracht.

ONDERNEMEN SALESIANEN GELIJKAARDIGE STAPPEN?

In 2018 was het jaarthema van de Salesiaanse Familie “groeien in het luisteren en begeleiden van jongeren”. Daarmee nam onze Algemeen Overste, don Ángel Fernández Artime, het voortouw in de salesiaanse wereld om de persoonlijke betrokkenheid van jongeren te versterken. Ook het volgend Algemeen Kapittel (2)(AK) gaat over de band tussen salesianen en jongeren. Salesianen zoeken naar een antwoord op de vraag: “Welke salesianen voor de jongeren van vandaag?” In voorbereiding op het AK, wordt er in elke salesiaanse provincie een Provinciaal Kapittel (3) georganiseerd rond hetzelfde thema. Voor de salesianen van Vlaanderen en Nederland vindt dat kapittel plaats in maart 2019. Nadien beslissen we wat de inbreng zal zijn van onze provincie voor het AK. Voordat die van start gaat, worden in Rome de inzendingen van alle provincies verzameld en bewerkt tot een basisdocument.

HOE GAAN JULLIE DIT ONDERZOEK AANPAKKEN?

Er zijn drie fases: luisteren, interpreteren en beslissen. We willen luisteren naar wat leeft bij de mensen en in het bijzonder bij de jongeren die met ons verbonden zijn. We halen informatie uit gesprekken met elkaar, oud-leerlingen, pastoraal verantwoordelijken, medewerkers van Don Bosco, jongeren, mensen van de jeugddienst, ... Bovendien sturen we een bevraging rond die zich afstemt op onze Vlaamse context. Je kunt deze bevraging terugvinden op www.donbosco.be/jongerenenquete. We zijn erg benieuwd naar wat jongeren ons willen zeggen. Alle input gaan we dan bundelen in een werkdocument. Tijdens het Provinciaal Kapittel zullen we al deze informatie onderzoeken en interpreteren om zo tot een aantal concrete opties te komen. Daarna brengen we Rome op de hoogte van onze standpunten.

Salesianen zoeken naar een antwoord op de vraag: “Welke salesianen voor de jongeren van vandaag?”

VERWACHTEN JULLIE IETS NIEUWS TE ONTDEKKEN?

Ik hoop dat we vanuit onze provincie een eerlijk en realistisch antwoord kunnen geven op de centrale vraag: “Welke salesianen voor de jongeren van vandaag?” In de zoektocht naar onszelf houden we de concrete jongeren voor ogen. Gelukkig kunnen we rekenen op steun van talrijke mensen met een hart voor Don Bosco en onze jongeren. Samen begeleiden we hen op de weg naar hun eigen roeping als mens, de roeping waarin ze ten volle gelukkig kunnen worden.Bron: Don Bosco Vlaanderen 2019/1(1) Jongerensynode: vergadering met bisschoppen op wereldniveau over het thema “Jongeren, het geloof en het onderscheiden van de eigen roeping”. De paus zit aan het hoofd van deze synode.

(2) Algemeen Kapittel: vergadering van de salesianen van Don Bosco op wereldniveau. Net zoals bij een synode worden er richtlijnen uitgetekend en afspraken gemaakt. Het volgende Algemeen Kapittel vindt plaats in 2020 te Turijn.

(3) Provinciaal Kapittel: vergadering van de salesianen van Don Bosco op provinciaal niveau. Onze provincie komt overeen met Vlaanderen en Nederland.