“De mensen in grootstedelijke context die uit de boot dreigen te vallen zijn talrijk“

Tim 38tr38r

interview met Tim Van Wambeke, verantwoordelijke speelplein Raccoon.

Speelplein Raccoon werd in 2016 opgestart door Jeugddienst Don Bosco en het Don Bosco-internaat in Woluwe. Raccoon is momenteel nog afhankelijk van Jeugddienst Don Bosco en de animatoren van het Don Boscospeelplein in Halle. Het streefdoel is om van Raccoon een autonoom speelplein te maken. We hebben daarvoor niet alleen financiële ­ondersteuning­­ nodig, maar ook een stevige groep creatieve jongeren die zich willen inzetten voor het speelplein en die de werking een warm hart toedragen.

We proberen een warme plek te creëren­ waar kinderen en animatoren zich thuis voelen. We zitten nog steeds in een opstartfase. We zitten aan een ­maximumcapaciteit­ van 50 à 60 kinderen per dag, maar wegens de coronamaatregelen­­ hebben we dat teruggebracht naar 40 dezelfde kinderen per week. We zien kinderen van vorige zomer terugkomen naar het speelplein, wat een goed teken is. Het toont dat er vertrouwen is tussen de animatorploeg en de ouders. Dat geeft ons goede moed.

We willen de kans geven aan gezinnen om hun kinderen op een veilige plek te laten spelen. Dit jaar was er veel interesse voor het speelplein. Er zijn niet veel gelijkaardige initiatieven in de buurt van Sint-Pieters Woluwe. We willen de kans geven aan de animatoren om te kunnen groeien en eigenaarschap­ over het speelplein te verwerven. We hopen dat het binnen een aantal jaar volledig van hen zal zijn.

De animatoren krijgen een vrijwilligersvergoeding van € 15 per dag, dat is natuurlijk geen volwaardig loon in vergelijking met wat ze zouden verdienen met een vakantiejob. Het is slechts een zakcentje. Dit overtuigt hen natuurlijk niet om naar het speelplein te komen, ze komen voor het plezier en de verbondenheid die ze voelen met de andere animatoren en de kinderen.

"De animatoren komen voor het plezier en de verbondenheid die ze voelen met de andere animatoren en de kinderen."

De kinderen betalen € 4 per dag. Dat is voor sommige gezinnen wat veel, vandaar dat we een sociaal tarief toepassen voor gezinnen die via het OCMW naar ons doorverwezen worden. De actie 4+1 speeldag gratis komt als geroepen voor speelplein Raccoon. Het geeft ons het gevoel dat we zo iedereen kunnen helpen en hen wat ontlasten op financieel vlak.

"Met de actie 4+1 speeldag gratis kunnen we gezinnen wat ontlasten op financieel vlak."

Het jeugdwerk heeft een enorme maatschappelijke waarde. Jeugdwerk ondersteunt gezinnen door de zorg voor de kinderen even over te nemen. Op het ­speelplein­ of in een vakantiewerking hebben kinderen sociale interactie, kunnen ze hun talen bijschaven, met elkaar leren omgaan en aan zelfontwikkeling doen.

Ook al is speelplein Raccoon nog klein, we geloven in de maatschappelijk waarde die we kunnen bieden.

Don Boscospeelpleinen en vakantie­werkingen­ leveren al jaren inspanningen om hun werking laagdrempelig te houden.

“Op speelplein Kinderland werken we met een gezinstarief: vanaf 3 kinderen € 3,5 per kind per dag in plaats van € 5 en een sociaal tarief van € 1 voor mensen in kansarmoede.” Tom Bekaert, speelplein Kinderland
“Wij werken samen met het OCMW en Warm Hart vzw die zich inzet voor mensen die het financieel wat moeilijker hebben. Ouders kunnen daar hun weekkaartjes verkrijgen en het bedrag wordt dan voor hen betaald.” Lara Pisera, speelplein De Mirkens
“Stad Halle werkt met de Kompaskaart voor kansarme gezinnen. Kinderen die zo een kaart hebben, krijgen 75 procent korting op hun deelnameprijs en betalen dus slechts 75 cent per dag.” Quentin Lievyns, Don Boscospeelplein Halle
“Iedereen vanaf het derde kind in eenzelfde gezin komt gratis naar het speelplein. Hebben gezinnen recht hebben op een verhoogde tegemoetkoming van de mutualiteit, dan betalen de kinderen slechts een dagprijs van € 2 in plaats van € 5.” Lisse Fort, Don Bosco Oud-Heverlee

Link naar de actie: https://www.donboscostichting.be/projecten/4-+-1-dag-speelplezier-gratis