De Ronde van Brussel: samen nadenken over de toekomst

Rondevan Bruussel v2y0ntp

345 Brusselse leerkrachten en directies hebben in 2020 samen met de Vlaamse Gemeenschapscommissie gebrainstormd over hoe ze het Nederlandstalig onderwijs nog beter kunnen maken. Het resultaat van deze Ronde van Brussel werd gebundeld in een magazine.

De Vlaamse Gemeenschapscommissie (VGC) lanceerde in 2020 een oproep naar schoolteams om samen met minister Sven Gatz na te denken over de toekomst van het Nederlandstalig onderwijs in Brussel. Gatz is minister in de Brusselse Gewestregering. Daarnaast is hij ook collegelid van de VGC bevoegd voor Onderwijs en Scholenbouw. Uit de vele inschrijvingen maakte de VGC een selectie van scholen. Daarbij hield ze rekening met regionale spreiding, verdeling over de onderwijsvormen en onderwijsnetten, diversiteit in aanbod en schoolkenmerken. Ook scholen die niet weerhouden waren, konden hun mening kwijt via een online enquête.

De VGC polste bij alle Nederlandstalige scholen in Brussel naar hoe zij de toekomst zien, wat hun bezorgdheden zijn en welke tips ze hebben voor de minister. Resultaat: de Ronde van Brussel hield halt in 18 scholen en 168 onderwijsmensen vulden de enquête in, samen goed voor 345 inspirerende leerkrachten en directies. Dat leverde heel wat concrete aanbevelingen en ideeën op. U vindt ze terug in het magazine van de Ronde van Brussel 2020:

En nu?
De VGC gaat nu aan de slag met de input en werkt passende oplossingen uit. De aanbevelingen werden opgedeeld in enkele groepen. In de loop van 2021 gaat de Ronde van Brussel verder: hij gaat dan langs bij de partners uit de sectoren onderwijs, opleiding, arbeidsmarkt en ondernemerschap.

Bron: https://www.onderwijsinbrussel.be/