De salesianen van Don Bosco lanceren hun nieuwe website

Schermafbeelding202018 07 1020om2009 06 40 yrvegb1

Met deze website willen we de kern van deze congregatie naar voren schuiven: “familie zijn voor jongeren”. Als je de homepage opent, wordt je onmiddellijk doorverwezen naar de vele verschillende ‘familieleden’. Don Bosco gaat over salesianen, zusters en talrijke leken die zich dagelijks inzetten met een hart voor jongeren zowel in het binnen- als in het buitenland. Die onderlinge verscheidenheid is een troef voor de werkingen zelf en hun directe omgeving.

De bezieling om zich in te zetten voor de jongeren wordt gevoed door Don Giovanni Bosco. Hij leefde in het Turijn van de 19eeeuw en richtte zich in zijn werken tot de meest kwetsbare jongeren. Eén van zijn specialiteiten was ‘communicatie’. Don Bosco was een lustige verteller en een bekwaam schrijver die de nieuwste mediakanalen gebruikte en er zijn leerlingen mee leerde werken. Vandaag zijn de communicatiemogelijkheden uitgebreider maar de uitdaging blijft dezelfde:

het Goede bij en voor de jonge medemens naar boven brengen.

Goed nieuws uit de hele beweging wordt voortaan in eerste instantie verzameld op de website waarna het eenvoudig gedeeld kan worden via de sociale media (Facebook, Instagram, YouTube en Twitter), de nieuwsbrief (Don Bosco Digitaal) of de gedrukte pers (Don Bosco Vlaanderen of Don Bosco NU). Ook de omgekeerde beweging, van externe kanalen naar de interne, krijgt een belangrijke rol

want salesiaans zijn, is midden in de wereld staan en er zich verbonden mee voelen.

Na enige tijd zullen er nog enkele elementen toegevoegd worden aan de website, die handig, nuttig en inspirerend kunnen zijn voor de bezoekers. Wie meer informatie wil, raad ik aan om ons te (blijven) volgen via sociale media of de nieuwsbrief. Voel je gerust aangesproken om aan ons (dbmedia@donbosco.be)te laten weten wat je van de website vindt!

Ten slotte willen we alle mensen danken die (ieder op hun eigen manier) hebben meegewerkt bij de realisatie van dit project!

Ten slotte willen we de provinciale raad danken voor hun vertrouwen en de middelen die ze ter beschikking hebben gesteld. Een dankjewel aan Zenjoy voor de webdevelopping die ze ter harte hebben genomen. En last but not least: merci aan de talrijke enthousiastelingen die ons hebben geholpen met advies en het inzenden van foto’s, teksten en steunende woorden.

Grazie a tutti!