DE STEM VAN JONGEREN #2: (Cyber)pesten

Pesten n5u586z

In 2021 zijn we bij Don Bosco gestart met de maandelijkse rubriek ‘de stem van jongeren’. Hierin laten we tiener Louis Notte aan het woord over een thema dat jongeren aangaat. Louis is leerling van Don Bosco Zwijnaarde, maar daarnaast ook voorzitter van de Vlaamse Scholierenkoepel: een organisatie van, voor en door alle scholieren in het Vlaamse middelbaar onderwijs.

Vorige keer had Louis het over het mentaal welzijn van leerlingen tijdens de coronacrisis. Iets wat zeker gepaard gaat met dat thema, is (cyber)pesten. Van 5 tot 12 februari stond de STIP IT!-week tegen pesten op het programma. Het doel? Jongeren bewust maken wat de impact van pestgedrag is.

"Als je weet wat de impact van pesten op mensen is, maak je hier een prioriteit van. De gevolgen zijn enorm. Helaas gebeurt pesten van jongeren ook vaak op school. Daarom is het zeker belangrijk dat er campagnes tegen pesten zijn, maar dat is eigenlijk maar één stap en zeker niet voldoende. Elke school zou volgens mij verplicht werk moeten maken van een gedragen anti-pestbeleid. Dit beleid kan deel zijn van een veel groter beleid voor welbevinden op school."

Goed pestbeleid
"Te vaak is dit een dik document dat ergens in een kast zit en er bijna nooit uitkomt. Als het al bestaat. Een goed pestbeleid is een beleid dat gedragen is en verankerd zit in het DNA van de school. Het sterkste is als het samen met het personeel, de leerlingen, CLB, ouders is opgesteld."

"Pesten gebeurt op school, de oplossing ligt daar ook. Een poster in de klas is niet voldoende" - Louis Notte

"Een goed pestbeleid bestaat uit meerdere delen, dus niet enkel hoe er wordt opgetreden tegen pesters en hoe deze gestraft moeten worden. Het moet een sterk preventief luik bezitten, hoe voorkomen we dat er gepest wordt en dat iedereen zich goed voelt. Hoe maken we werk van een warm en verbindend schoolklimaat voor leerlingen en personeel. Leerlingen moeten daarnaast op school ook zeker weten bij wie ze terecht kunnen."

Voorbij de schoolpoort
"Vroeger stopte pesten aan de schoolpoort, nu achtervolgt het je zelfs naar huis. Vandaar is het belangrijk dat er zeker ook aandacht is voor het digitale luik. Leer leerlingen omgaan met sociale media, hoe ze dit het best en veiligst gebruiken. Praat op school bijvoorbeeld over haatberichten, sexting, enzovoort. Leer leerlingen hoe ze hiermee kunnen omgaan, door bijvoorbeeld experten uit te nodigen. Pesten gebeurt op school, de oplossing ligt daar ook. Een poster in de klas is niet voldoende. Het is goed dat er antipestcampagnes zijn en het is zeker een stap in de goede richting, maar ik verwacht meer van een school."

Benieuwd naar de mening van jongeren over een bepaald thema? Twijfel dan niet om je suggestie(s) te mailen naar dbmedia@donbosco.be. Op die manier kan je te weten komen hoe jongeren écht denken over bepaalde zaken.