De wereld klopt aan ons hart: “Geef mij te drinken”

Unknown 6wrcazt

Van 20 tot 22 april ontmoetten de Vrijwilligsters van Don Bosco uit België en Frankrijk elkaar te Bouvines, net over de Franse grens, voor hun jaarlijks verzusteringsweekend. Thema van de driedaagse: De wereld klopt aan ons hart: “Geef mij te drinken”. Maar in welke wereld leven wij? Wie klopt er aan ons hart en welk water geven we te drinken?

Via goed voorbereide workshops, uitwisseling, bezinning en gebed werden een aantal sterk actuele topics uitgediept: globalisering, migratie en interculturele samenleving, bio-ethiek bij de aanvang en het einde van het leven, robotica, jongerencultuur en sociale media, mensen aan de rand van de samenleving, ... Er werd gezocht naar inzichten om op een juiste manier in te spelen op de veelzijdige noden van de wereld.

Om onze eigen mening over een aantal ethische kwesties te verdiepen en te vergelijken met bevragingen in andere landen van Europa, had de groep uit Parijs een knappe techniek ontwikkeld. De deelnemers werd gevraagd om bij elk voorstel hun mening te geven door voor zich uit een soort QR-code te houden. Die werd met een snelle beweging van een tablet gescand enbinnen de seconde kon elke deelnemer op een geprojecteerde grafiek aflezenhoeveel pro’s, contra’s of onthoudingen er in de groep waren voor een bepaald voorstel, zoals bijvoorbeeld ouderen te laten verzorgen door een robot. Een tiental pertinente kwesties werden op die manier bevraagd.

De groep uit Wallonië gaf ons een taalbad in ‘jongerentaal: ‘friendzone, chelou,chill, yolo en andere afkortingen zoals OMG ... Ludieke videoclips van jongeren toonden hoe ze een woordenschat ontwikkelen en hanteren die door hun eigen moeders niet meer begrepen wordt. We zullen ons dringend moeten bijscholen om salesiaans-bij-de-tijd te blijven! En hoe bieden sociale netwerken ons kansen om jongeren te begeleiden? Wordt daarbij onze smartphone onmisbaar of net prehistorisch over enkele jaren?

De groep uit Vlaanderen presenteerde twee goednieuwskranten rond de strijd tegen armoede, de opvang van migranten en de dialoog tussen verschillende gemeenschappen en godsdiensten. Artikels uit tal van dagbladen en tijdschriften met positieve berichten werden gezocht en uitgeknipt en vervolgens samengeplakt tot een 20 meter lange muurkrant waarbij de meesthoopgevende paragrafen met fluostift werden aangeduid. Een goed tegenwichttegen al te negatieve en sensatiegerichte berichtgeving. Want die riskeert ons te brainwashen en te overtuigen dat onze inspanningen maar weinig opleveren. Met een honderdtal artikelen rapporteerden we het tegendeel.

Tenslotte gaf Benoit Deseure, journalist bij ‘La voix du Nord’ en tot vorig jaarwereldwijd voorzitter van de Oudleerlingen van Don Bosco, ons tools om zicht te krijgen op de wereldpolitiek. Als toemaatje kregen we zes stelregels mee om ons niet te laten misleiden door fake news.

Gewapend met nieuwe impulsen keerden we naar ons land en ons werkmilieu terug om vanuit onze ‘waterkan aan mogelijkheden’ het water te schenken en de dorst te lessen van onze medemensen.