Schreef ik in het juninummer van Don Bosco NU dat maar liefst vijf van de twaalf Nederlandse salesianen-missionarissen een jubileum gingen vieren, dat was geen overdrijving. Integendeel, ik had er bij nader inzien wel zes moeten vermelden. Die zesde is Sjaak Billekens, afkomstig uit Venray, die dit jaar zelfs tweemaal jubilaris mag zijn.

Op 30 juni heeft hij zijn 90ste verjaardag gevierd temidden van zijn medebroeders en vrienden in Guatemala. Dit is een ludieke viering geworden. Het salesiaans tijdschrift van Midden-Amerika doet daarvan verslag: “Geliefd door gelovigen van de parochie, medewerkers, weldoeners, vrienden van hemzelf en de gemeenschap werd Sjaak vol bewondering omringd met liederen en voordrachten.” Naast de plaatselijke medebroeders-salesianen was ook de provinciaal en de regionaal overste uit Rome daarbij aanwezig. Ik lees: “Don Santiago (Sjaak) is een salesiaans coadjuteur, een geschenk voor de salesiaanse gemeenschappen van Midden-Amerika die door zijn voorbeeld van leven en bezieling velen stimuleert om in de voetstappen van Don Bosco voort te gaan.”

Sjaaks tweede jubileum viel op 16 augustus. Op die dag was hij 65 jaar geprofest als salesiaan. In de jaren ’50 van de vorige eeuw koos hij doelbewust voor onze congregatie die het werk van Don Bosco ten dienste van jeugd voortzet. Kort na zijn intrede ging ook zijn tweede wens in vervulling: hij werd als missionaris uitgezonden met de landen van Midden-Amerika als bestemming. In een recente brief blikt hij terug op zijn 63 jaren in de tropen, zijn leven in een geheel andere wereld. Zijn missiewerk begon in El Salvador met de omschakeling naar de Spaanse taal en een taak in de opbouw van het technisch onderwijs. “Een mooie tijd” noemt hij dat: ”daar leerde ik om echt salesiaan te zijn.”

Na die ervaring van twaalf jaar kreeg hij opdracht om een grafische school op te zetten in Nicaragua. Zoals eerder in El Salvador bleef ook daar zijn inzet niet beperkt tot het onderwijs; hij besteedde veel aandacht aan het oratoriumwerk, met name de bevordering van de sport en het verenigingsleven.

Duizenden jongeren heeft hij daarmee bereikt. Tegelijk kreeg Sjaak een taak in de pastoraal, gericht op de grote armenwijken. Meerdere keren werden hem andere verantwoordelijke zaken toevertrouwd en daarvoor is hij beurtelings in El Salvador, Nicaragua, Panama en Guatemala benoemd. Vrijwel onafgebroken beleefde hij roerige tijden, omdat die landen werden geteisterd door natuurrampen, politieke onrust, geweld en grote armoede. Zo werd hij tijdens de burgeroorlog in Nicaragua geconfronteerd met meer dan tienduizend vluchtelingen die in zijn jeugdcentrum hun toevlucht vonden.

Sinds vijftien jaar verblijft onze jubilaris in de hoofdstad van Guatemala, op rust in een gemeenschap van salesianen die kort voor hun priesterwijding staan. Hij schrijft dat hij zich bij hen in goed gezelschap bevindt. In Nederland wordt Sjaak Billekens ook niet vergeten. Hij mag blijven rekenen op de mentale steun van zijn familie en medebroeders. Het is nu ook precies 10 jaar geleden dat hij werd benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje Nassau. Gaarne wensen wij Ridder “Don Santiago” en zijn gevolg proficiat met zijn geslaagde zegetocht.

Bron: Don Bosco NU 2019/3