Op 9 april 2020 vierden we in Sint-Pieters-Woluwe niet enkel Witte Donderdag, maar ook het verschijnen van een lijvig boek van salesiaan-auteur Marcel Verhulst over een andere salesiaan René Marie Picron.

Marcel vertrok na zijn studies aan onze universiteit te Rome en aan de KULeuven naar Congo waar hij vanaf 1981 gedurende 37 jaar in de beide vormingscentra van Lubumbashi les gaf aan de jonge Afrikaanse medebroeders. In 2018 is hij teruggekeerd naar België (St.-Pieters-Woluwe) en werd benoemd als secretaris van de salesiaanse provincie Vlaanderen-Nederland.

In de biografie van P. René-Marie Picron (1906-1991) gaat het om een markante figuur in de salesiaanse geschiedenis van drie landen: België, Congo en Rwanda. Hij is geboren in Brussel (Elsene) en kreeg in België zijn basisvorming als salesiaan. Hij was provinciaal van 1952 tot 1959. In die tijd vormden de drie bovenvermelde landen één provincie. Zo was hij de laatste provinciaal van deze Belgische ‘unitaire’ provincie die in 1959 verdeeld werd in drie provincies: België-Zuid, België-Noord, en Centraal Afrika (Congo en Rwanda). Die scheiding heeft hij trouwens langdurig voorbereid met de leden van de toenmalige provinciale raad.

In 1933 vertrok hij voor de eerste maal als missionaris naar Congo. De tweede maal was in 1959, nu met de opdracht de salesiaanse familie gestalte te geven door vooral de animatie van de Medewerkers van Don Bosco en de oud-leerlingen op zich te nemen. Ondertussen was hij ook bezig met de salesiaanse media en de liturgische en catechetische vernieuwing na Vaticanum II.

Na een zwaar hartinfarct en een lange herstelperiode in de missieprocuur van Jette en in het salesiaans huis van Doornik vertrok hij voor de derde keer, en nu definitief, naar zijn geliefd Afrika. Ondanks zijn zware fysische handicap was hij weer volop actief in Rwanda in de animatie van de deelgroepen van de salesiaanse familie en in de initiële vorming van de jonge salesianen.

Kort samengevat: hij was een “gedreven” man die zich totaal aan zijn zending heeft toegewijd tot op de laatste dag van zijn leven en daarin zijn geluk gevonden heeft. Zo biedt hij langs dit boek zeker inspiratie aan al wie volop salesiaan wil zijn in om het even welke situatie.

VERHULST, Marcel, Demain sera plus beau. Biographie du Père René-Marie Picron, Rome, LAS, 2020, 478 blz.

Het boek kan besteld worden bij de auteur: marcel.verhulst@donbosco.be en kost 30 euro.