"Deze jongeren hebben iemand nodig die voor hen opkomt"

Ontwerp zonder titel 28

Bij het Gentiaan College in Apeldoorn hadden ze hun handen vol aan Nadia (17). De ene keer was ze agressief, de andere keer compleet onbereikbaar. Zelfs een laagdrempelig stagetraject bij Don Bosco* leek een stap te ver. Toch zag jongerenwerker Eli Brodic het zitten: “We hadden een klik.”

“Toen Don Bosco begon met het stageproject voor kwetsbare leerlingen van het Gentiaan College liep ik een paar dagen mee op de school”, vertelt Eli. “Ik wilde de sfeer proeven en de studenten leren kennen. Tijdens die periode ontmoette ik Nadia. Ze stond niet op de lijst van jongeren voor het stageproject: te kort lontje, te veel moeite met autoriteiten, lastig in de communicatie. Maar gek genoeg had ik een klik met haar. Ze is net als ik opgegroeid in Bosnië, we herkenden iets in elkaar. Ze gaf aan dat ze graag stage bij ons wilde lopen. En ik wilde die uitdaging wel aangaan.”

Veel geweld
“Zonder op de details in te gaan, kan ik zeggen dat Nadia veel geweld heeft meegemaakt. Binnen haar familie, maar ook daarbuiten. Ze raakte regelmatig betrokken in gevechten. Een ruig meisje dat niet snel iets van zichzelf laat zien. Maar in onze eerste gesprekken kwam haar verhaal toch langzaam naar buiten. Ze vertelde hoe moeilijk het was in de familie en hoe er door buitenstaanders naar haar werd gekeken. Ze had het gevoel dat iedereen tegen haar was.”

Ze zei: jij weet hoe je tegen me moet praten, je doet niet alsof je beter bent
Jongerenwerker Eli

Ander perspectief
“Juist omdat ze altijd zo gesloten was, vroeg ik me af waarom ze mij wel vertrouwde. In een van onze gesprekken gaf ze zelf het antwoord: ‘Jij weet hoe je tegen me moet praten, je doet niet alsof je beter bent dan ik.’ Voor haar maakte dat het verschil. Daardoor nam ze het ook van me aan als ik tips of suggesties gaf. Ik liet haar bijvoorbeeld kijken vanuit het perspectief van haar docenten of haar baas, zodat ze meer begrip had voor hun reacties. En tegelijk probeerde ik naast haar te staan. Deze jongeren hebben echt nodig dat iemand voor hen opkomt.”

Ouderensoos
“Voor haar stage wilde ze graag meedraaien met het jongerenwerk van Don Bosco, maar op haar stagedag was er alleen ouderensoos. Dat leek me niks voor haar én voor de ouderen: ze kan heel intimiderend overkomen. Maar ze zei: ik wil het wel proberen. Ik besloot het een kans te geven, en toen gebeurde er iets bijzonders. Die harde houding viel helemaal weg, ze werd ‘zacht’, dat was zo mooi om te zien! Al snel zat ze ontspannen met deze mensen aan tafel te praten en te lachen. Op een gegeven moment kon ze de soos helemaal zelf draaien en andere vrijwilligers begeleiden.”

Die hardheid is maar een buitenkant, ze voelt zich juist minderwaardig
Jongerenwerker Eli

Opbloeien
“Uiteindelijk was de ouderensoos een gouden zet. Hier voelde ze geen concurrentie en hoefde ze geen status hoog te houden. Want die hardheid is natuurlijk maar een buitenkant: ze voelt zich juist minderwaardig. Hoe mooi is het dat ze in dit werk kon opbloeien en een heel andere kant van zichzelf kon ontdekken. Dat heeft haar goed gedaan. De stage is nu afgelopen, maar ze is nog altijd betrokken bij Don Bosco. En ze overweegt om een opleiding in de zorg te gaan doen.”

Don Bosco Apeldoorn en het Gentiaan College – een school voor speciaal voortgezet onderwijs – werken samen in een project om kwetsbare jongeren te helpen aan een stageplek. Leerlingen voor wie een reguliere stage nog een stap te ver is, kunnen bij Don Bosco stage lopen. Tijdens deze periode worden ze actief gecoacht in hun sociale en arbeidsvaardigheden, als opstap naar verdere scholing of een stage- of werkplek.

In verband met de privacy is de naam van Nadia gefingeerd en zijn situaties gewijzigd.