Diamanten priesterjubileum van salesiaan Jef Lannoo

Jef20 Lannoo t9f15ua

Op zaterdag 26 juni mocht salesiaan Jef Lannoo met familie en medebroeders zijn diamanten priesterjubileum vieren. Hij had zijn jubileumviering zelf voorbereid en uitgeschreven.

"Het is niet iedereen gegeven 91 jaar te mogen worden en nog clever en gewiekst uit de hoek te kunnen komen. Jef Lannoo is wel zo iemand", vertelt Mark Den Haerynck, vicaris van de salesiaanse gemeenschap in Gent. "Na zijn opleidingsjaren volgden er 38 jaar van actieve inzet als veldwerker. Hij begon als opvoeder bij jongeren in de bijzondere jeugdzorg en deed dat 16 jaar. Zijn leerlingen liepen school in Don Bosco Hoboken en hijzelf gaf er godsdienst. Dat deed hij daarna nog 12 jaar lang in Don Bosco Halle. Jef stond heel dicht bij de jongeren waardoor hij de kans kreeg om hen de positieve zin van het leven te leren ontdekken. De nabije opvoedingsstijl die hij van Don Bosco overnam maakte hem bemind bij al zijn pupillen, want hij doorleefde wat hij verkondigde. Toen hij de leeftijd van 60 jaar bereikte, was zijn voorraadtank nog niet leeg en vertrok hij naar Haïti om er 10 jaar lang zijn broer Luk bij te staan als missionaris in de krottenwijken van Cité Soleil in Port-au-Prince. Zijn ganse salesiaanse loopbaan is er een geweest om bij jongeren en gewone mensen tochtgenoot te zijn en gids door te getuigen en te evangeliseren."

Bezielde getuigenis

"Zaterdag ging Jef zijn eigen jubileumviering voor", gaat Mark verder. "Elk woord was gegrond en de keuze die hij maakte om zijn boodschap kracht bij te zetten waren woorden die hem zeer dierbaar waren. Enerzijds Paulus die aan de mensen van Filippi schrijft: “Wees steeds verheugd en voor iedereen welgezind.” En zijn geliefde evangeliepassage van Johannes waar hij spreekt over de wijnstok en de ranken, want “los van Mij kunt gij niets”. Niets of niemand zou hem tegenhouden om in zijn “woordeke” na het evangelie zijn hart te laten spreken en met een bezielde overtuiging het “los van Mij” te herhalen en te omschrijven. Het was een bezield getuigenis en wie naar deze salesiaan luistert -oud in jaren maar jong van geest- wordt warm van binnen en spreekt woorden van waardering.

Van Tielt tot Haïti
"Die waardering was voelbaar in het feest dat erop volgde. De tafel voor de genodigden was feestelijk gedekt, de flessen voor de receptie stonden gekoeld en het feestmenu kreeg een aparte smaak door enkele verrassingen tijdens de maaltijd. De confraters van Jef zongen een gelegenheidslied en het was een wandeling doorheen zijn leven, met herkenbare hints sinds zijn geboorte in Tielt tot in het verre Haïti. Het West-Vlaams accent werd daarna nog versterkt door een optreden van Willem Vermandere die zijn instrumentenarsenaal bij had en met zijn warme stem iedereen kon bekoren. Het werd gesmaakt door de aanwezige gasten en Jef zelf glunderde bij al die volkse herkenning. De familie liet zich ook niet onbesuisd om aan te sluiten met een dankwoord en toen de directeur van de gemeenschap zich ook tot Jef richtte, was de tijd al flink gevorderd. Het hertenkalf was verorberd, de wijn had gesmaakt, de harten waren verheugd. Jef zal nog lang kunnen mijmeren om de impulsen van zijn diamanten priesterjubileum te verwerken. Wij wensen hem veel geluk en zegen en een leven dat nog een tijdlang mag blijven duren."