Didier Finet (DBOC): "Hand in hand, samen de toekomst tegemoet"

Didier20 Finet 7iffcyf

Het nieuwe schooljaar is vandaag officieel op gang getrapt en we hopen met z'n allen dat iedereen dit jaar een rustig en aangenaam schooljaar kan beleven. In zijn brief van 1 september richt Didier Finet, voorzitter van het Don Bosco Onderwijscentrum (DBOC), zich met enkele motiverende woorden naar zijn collega's in het onderwijs.

"Beste collega

1 september 2021, eerste dag van een nieuw, hopelijk coronaluw schooljaar. Graag wil ik je vijf sleutels aanbieden in de hoop dat deze je veel arbeidsvreugde mogen bezorgen.

Een eerste sleutel is SAMEN. Samen van samen-werken met je leerlingen, je collega’s, je bestuur, je pedagogische ondersteuningsdiensten, je ouders, ... Samen van netwerking, ongeacht niveau of type. Laat ‘samen’ samengaan met het solidariteitsprincipe. We zijn er voor elkaar! Een tweede sleutel is INZET. Don Boscoscholen danken hun bestaan aan de inzet van ieder die op zijn/haar eigen plaats dag in dag uit het beste van zichzelf geeft. Laten we elkaars talenten waarderen en ten volle kansen geven; Een derde sleutel is DIALOOG. Dialoog is communicatie en daar ontbreekt het heel dikwijls aan. Ondanks alle middelen is gebrek aan communicatie de ziekte van deze tijd. 90% van alle conflicten hebben te maken met een gebrekkige luisterbereidheid. Respect voor elkaars ideeën, deze ‘au sérieux’ nemen, streven naar consensus, ... daar gaan we voor! Een vierde sleutel is HARTELIJKHEID. Hebben we altijd en overal, in woord en gedachte, mondeling en schriftelijk een groot hart? Hartelijkheid kost niets en maakt iedereen blij... daar gaan we voor! Een vijfde sleutel is GELOOF. Geloven we dat we er niet alleen voor staan? Onze enige taak is verspreiden van kwaliteitsvolle zaadjes. Anderen inspireren door ons kennen-kunnen-zijn uit te strooien. We zijn verantwoordelijk voor de kwaliteit van wat we zaaien en we moeten vertrouwen hebben in de groeikracht van wat we gezaaid hebben. Het kiemen, wassen, het vrucht zetten is echter ons werk niet. Laat ons daarin bescheiden blijven en onze ogen richten op Jezus dé Christus, zoals Don Bosco ons dat heeft voorgedaan.

Vijf sleutels nemen veel plaats in beslag. Daarom liever een architectensleutel als passe-partout. Laat ons Don Bosco-logo die sleutel zijn. Het huisje als mooi symbool van een huis waar jong en oud elkaar in navolging van Don Bosco kunnen vinden en thuis kunnen komen. Waar samengewerkt wordt vanuit redelijkheid-rationaliteit, hartelijkheid-emotionaliteit, geloof-zingeving. Waar vrijheid, verantwoordelijkheid, verbondenheid en zingeving geen holle woorden zijn. Hand in hand, samen de toekomst tegemoet. Ik wens jullie namens het schoolbestuur veel geluk in 2021-2022."