Didier Finet (DBOC): "Voor de leerlingen en elkaar blijven zorgen"

Finet nkn26eg

Didier Finet, voorzitter van het Don Bosco Onderwijscentrum, schrijft een open brief naar aanleiding van het bewogen jaar 2020 en blikt hoopvol vooruit op 2021.

Beste collega

Nog even en het bewogen jaar 2020 zit er op.

Door COVID-19 werd het leven erg door elkaar geschud en kreeg iedereen het hard te verduren. Desondanks bleven we voor onze leerlingen en voor elkaar zorgen. Hierdoor kreeg het onderwijs opnieuw haar verdiende plaats in de samenleving en werd de leraar-die-ertoe-doet terecht gewaardeerd. Dank je wel daarvoor!

Het coronavirus heeft ervoor gezorgd dat we onszelf hebben overstegen en dat we zijn blijven stilstaan bij de essentie van ons onderwijs: leerlingen bijbrengen wat ze nergens anders en niet uit zichzelf kunnen leren. Door preventief te werken en voortdurend -ook online- assisterend aanwezig te zijn, hebben we gepoogd om de leerachterstand in onze scholen zoveel mogelijk te beperken. Onze bezielde volharding heeft er ons toe gebracht om een meer dan lovenswaardige poging te ondernemen zodat de competentie, de belangstelling, de motivatie en de wilskracht bij elk van onze leerlingen werden verhoogd.

Wat 2021 ons zal brengen is koffiedik kijken. De digitalisering van ons onderwijs zet zich verder. Er komen nieuwe eindtermen voor het basisonderwijs die een bijsturing zullen vragen van ZILL. Het secundair onderwijs ruimt de hindernissen en maakt de weg vrij voor de implementatie van hun nieuwe eindtermen en leerplannen. Hopelijk worden deze nieuwe eindtermen en leerplannen de kaders om de TIMSS- en PIRLS-resultaten positief te bewegen. Uiteindelijk zullen de verhoogde effecten echter van ons, geëngageerde leidinggevenden en leraren, moeten komen.

Het is hierbij belangrijk dat we ons echt bewust worden dat we als schoolteam zelf verantwoordelijk zijn voor onze kwaliteit en dat ons schooleigen pedagogisch project daarin de sturende ‘alfa en omega’ is.

Als bestuur voelen we ons mee verantwoordelijk en willen we de werking van elke school blijvend faciliteren. Dit samen met onze pedagogische begeleiding en met Don Bosco Vorming en Animatie.

Aan het ministerie van onderwijs en aan Katholiek Onderwijs Vlaanderen vragen we voldoende middelen zodat elke leidinggevende en elke leraar zich op een kwaliteitsvolle manier blijvend kan professionaliseren.

Voor nu wens ik je, in naam van heel het bestuur, een deugddoende kerstvakantie.

Zalige kerst en gelukkig nieuwjaar!

Didier Finet
Bestuursvoorzitter