Directeursvergadering met aanzet tot opstand

18 SPWD Bdir Verg20 14 qnu8glu

Op dinsdag 20 november vergaderden de directeurs van de salesiaanse gemeenschappen in onze gemeenschap te Sint-Pieters-Woluwe.

De voormiddag — onder leiding van de provinciaal — was gewijd aan de gebruikelijke mededelingen: over de zieken in de gemeenschappen, de voorbereiding van het provinciaal kapittel in de gemeenschappen en door de werkgroep, aandachtspunten vanwege het provinciaal economaat, nieuws uit of over DBV&A en Don Bosco Media, de initiële vorming en tot slot de ontwikkelingen in Don Bosco Amsterdam.

In de namiddag werden de we begeleid door Stijn Van den Bossche, algemeen secretaris van de Interdiocesane Commissie voor Catechese. In twee sessies bracht hij ons dichter bij de rijkdom van de liturgie wanneer ze meer is dan een zittende gemeenschap. Zij mag integendeel een staande gemeenschap zijn, vervuld van de verrijzenis. Verder is zij ook een zingende gemeenschap die geen pleidooi houdt voor te veel noten op onze zang, maar een levendige, gemeenschap die op tempo gezongen hymnen en liederen bidt. In de slotviering was Stijn dan ook onze cantor die ons zingend liet bidden met open handen, open mond en open hart.

Met het avondmaal in de gastvrije gemeenschap sloten we deze verrijkende dag af.