Dit zijn de toekomstplannen van Don Bosco in Assel

Header 5b3g7i7

De slingers zijn weer opgeruimd en de feesttent opgeborgen; na 70 jaar Don Bosco in Assel is het hoog tijd om nieuwe wegen in te slaan. Tijdens het jubileumfeest in mei hebben de Salesianen van Don Bosco, Dominiek Dereave en Biju Oledath, hun veelbelovende plannen voor de toekomst van Assel gedeeld. We vertellen je er nu graag meer over!

De Salesianen maken deel uit van een groter geheel: de salesiaanse provincie Vlaanderen en Nederland, met daarin communiteiten van salesianen, (internationaal) jongerenwerk, onderwijs en jeugdhulp. Vanwege de prachtige ligging en omgeving van Assel, is deze Don Bosco locatie uitgekozen als Centrum voor Jongerenspiritualiteit en Ecologie binnen de salesiaanse provincie.

Wat houdt dat precies in?
Het centrum zal zich gaan ontwikkelen rondom drie speerpunten: ecologie, spiritualiteit en maatschappelijke betrokkenheid. Hieronder vindt je de nieuwe plannen per speerpunt uitgewerkt.


Speerpunt 1 - Ecologie

 • De Salesianen van Don Bosco wonen nu nog in twee huizen op het terrein in Assel: de boerderij en de villa. Het is de bedoeling om de salesiaanse gemeenschap uit te bouwen als een open religieuze gemeenschap die zal huizen in de boerderij. Die boerderij stamt uit 1952 en zal daarom verbouwd worden en aangepast aan de moderne eisen. Uiteindelijk moet het hele gebouw energieneutraal worden; een hele uitdaging!
 • Het streven is naar duurzaamheid op het hele terrein van Don Bosco in Assel. Er zijn al twee milieustraten: één bij de villa en één bij de kampschuur. De verwarming van de slaapzalen in de kampschuur is vernieuwd. Hierbij is de keuze gemaakt om dit zo energiezuinig mogelijk te doen (warmtepomp en warmterecuperatie). Alle nieuwe aankopen zullen getoetst worden op hun energiezuinigheid.
 • Aan de pachter van de landbouwgrond zijn strengere milieueisen gesteld.
 • Er is een biologische (moes)tuin in ontwikkeling bij de boerderij en in de toekomst komt er ook kleinvee (zoals schapen en kippen). De tuin en de dieren kunnen gebruikt worden om jeugd te onderwijzen op het gebied van ecologie en duurzaamheid.
 • Het bos op het terrein heeft de laatste periode veel te lijden gehad onder droogte en stormen. We willen dit bos herbouwen op een ecologisch verantwoorde manier, met een diversiteit aan inheemse bomen- en plantensoorten.
 • In Assel zullen projecten worden opgezet waarbij er internationale uitwisselingen zijn rond duurzaamheid.
 • De doelen rondom duurzaamheid zullen ook zichtbaar gemaakt worden op het terrein, middels posters en borden die bezoekers en gebruikers uitnodigen om aandacht te hebben voor ecologie en duurzaamheid. Denk daarbij aan het tegengaan van voedselverspilling, afvalbeperking en een goede afvalscheiding, zuinig omspringen met energie en water, enzovoorts.
 • Via digitale media zal inspiratie gedeeld worden rondom ecologie en duurzaamheid.
 • Dit alles zal gestuurd worden door een werkgroep.


Speerpunt 2 - Jongerenspiritualiteit

 • Rondom jongerenspiritualiteit zal een nieuw project worden gelanceerd, genaamd Young Spirit Don Bosco.
 • Binnen dit project worden geloofsweekenden georganiseerd voor jongeren tussen de 12 en 16 jaar. Het eerste geloofsweekend staat gepland op 23 tot 25 september.
 • Er komt een aanbod voor scholen rond geloofsthema’s.
 • In samenwerking met Nieuw Sion te Diepenveen worden voor scholen de ’36-uren kloosterbeleving’ georganiseerd. Dit biedt jongeren een laagdrempelige mogelijkheid om kennis te maken met retraite.
 • Er wordt catechese aan jongeren gegeven via de stichting Dream of Don Bosco.
 • De stilteruimte in de crypte van de villa krijgt een nieuwe inrichting.
 • Er is een stiltemuur, er is een meditatielabyrint in aanbouw en het meditatiebos krijgt een opfrisbeurt.
 • Ook de voorbijrijdende fietser of automobilist bieden we een rustplek aan. Hiervoor zal een deel van de oude stal vooraan op het terrein, worden ingericht als kapel. Daar kan je even stil zijn, een kaarsje aansteken, een gebedje prevelen, etc. Hierbij is visualisering belangrijk, middels het aanbrengen van meer christelijke symbolen.
Dit meditatie labyrint in Assel is in aanbouw, hij wordt dus nog groter. Een labyrint is een patroon van paden die elkaar niet kruisen en eindigen in een middelpunt. Het volgen van een labyrintpatroon in alle rust en stilte is een belevenis waarbij je je afstemt op je eigen innerlijk.


Speerpunt 3 – Sociale betrokkenheid

 • De jongerenwerkers van Don Bosco ervaren bij jongeren een groot gemis aan een plek waar ze tot rust kunnen komen, even weg van de druk van hun persoonlijke realiteit. Daarom zal er gestart worden met een time-outproject:
  • In de eerste plaats bestemd voor jongeren uit de Don Bosco jongerenwerken. We zullen dit project daarom samen met hen uitwerken;
  • Jongeren kunnen er voor een beperkte tijd verblijven;
  • Tijd en ruimte om tot rust te komen en zichzelf een stukje te hervinden (geen hulpverlening, wel nabijheid);
  • Aanbod van gesprekken, activiteiten, klussen, stille tijd, etc.;
  • Mee gedragen door de communiteit van de Salesianen van Don Bosco;
 • Betrokkenheid ook in bestaande jongerenwerken in de buurt, zoals Don Bosco Apeldoorn en DeeBeetje-kampen.


Internationaal jongerenwerk
Don Bosco Assel is ook de thuishaven van Don Bosco Youthnet Nederland. Dit biedt de kans tot een internationaal (Europese) jongerenwerk. Naast uitwisselingen, krijgen internationale en nationale vrijwilligers de kans om voor een periode met de communiteit van de Salesianen van Don Bosco in Assel samen te leven. Deze vrijwilligers kunnen worden ingezet binnen het Centrum voor Jongerenspiritualiteit en Ecologie voor diverse opdrachten, afhankelijk ook van hun talenten en de vraag van het Centrum.

Heb je vragen over de toekomstplannen van Don Bosco Assel of wil je bijdragen aan de ontwikkeling van het Centrum voor Jongerenspiritualiteit en Ecologie? Neem dan contact op met salesiaan Dominiek Deraeve via dominiek.deraeve@donbosco.nl.