Op 5 juni 1841 werd Giovanni Bosco tot priester gewijd aan de Kerk van de Onbevlekte Ontvangenis in Turijn.

Toen hij priester werd, waarschuwde Mama Margareta hem onmiddellijk:

"Als je per ongeluk rijk wordt, zal ik nooit meer een voet in je huis zetten".

Don Bosco, die op 8 december van datzelfde jaar met het oratorium begon, wijdde zijn hele leven tot de laatste adem aan jongeren, vooral de armste en meest gemarginaliseerde. Op 5 juni bidden we dat alle salesiaanse priesters altijd het voorbeeld van Don Bosco zullen kunnen volgen.