Don Bosco: één grote dynamische familie

Nieuwsbrief artikel p 7 htowl9q

De meeste onder jullie zullen dit wel weten, maar niet iedereen beseft hoe omvangrijk het werk van Don Bosco is. Dit overkomt eveneens mensen die pas bij VIA Don Bosco beginnen te werken. En dit horen we vaak als wij een woordje uitleg geven over alle facetten van de salesiaanse beweging.

Don Bosco was visionair: hij heeft niet enkel scholen gesticht in vele landen. Ook buiten schoolverband zijn de salesianen erg actief. Men kan zich op zoveel manieren inzetten voor kwetsbare jongeren. Wat voorbeelden? Hier gaan we!

De meer dan 3.600 scholen van Don Bosco vindt men anno 2018 in 140 landen: zowel ASO als BSO/TSO, tot zelfs universiteit toe. Meer dan 1 miljoen leerlingen en bijna 70.000 leerkrachten maken deel uit van dit immens vlechtwerk wereldwijd. Bij veel scholen horen bovendien internaten. U begrijpt dat hier veel coördinatiewerk bij komt kijken. VIA Don Bosco ondersteunt dit in Zuidelijke landen.

VIA Don Bosco maakt tegelijk deel uit van het Don Bosco Network, een groepering van alle salesiaanse ngo’s actief op vlak van educatie in ontwikkelingssamenwerking. Internationaal pleidooi voor kansarme jongeren gebeurt zowel bij Verenigde Naties (Ecosoc*) als in Genève (Rechten van de Mens) en bij de Europese Unie (Don Bosco Internationaal).

De Zusters van Don Bosco zijn eveneens goed vertegenwoordigd, in meer dan 90 landen. Zij vervolledigen het werk van de salesianen en richten hun aandacht voornamelijk op meisjesonderwijs, speelpleinen, kinderdagverblijven, gezinsondersteuning, en op de begeleiding van kansarme meisjes en vrouwen in moeilijke landen. De zusters van Don Bosco zijn tegelijk verantwoordelijk voor Vides, het internationaal vrijwilligerswerk voor jongeren in het buitenland.

Don Bosco Jeugddienst en Don Bosco Youth Net vormen en begeleiden jongeren in hun traject van animator en bij hun inzet als vrijwilliger in binnen- en buitenland. Onze Jeugddienst laat zien hoe uniek en waardevol de Don Boscosfeer is op speelpleinen en vakantiekampen: plezierig engagement blijft een krachtige hefboom voor de toekomst.

Don Bosco heeft zich vanaf de start omringd met competente leken die hij zijn Medewerkers noemde. Vandaag wordt deze beweging voortgezet: maandelijks zorgen ze voor vorming- en ontmoetingsmomenten in de geest van Don Bosco.

Oud-leerlingen zijn graag geziene gasten in de Don Bosco familie. Ook zij blijven zich vaak inspannen voor het goede: er worden samenkomsten georganiseerd om bij te praten, te netwerken en wederzijds dienst, advies en hulp aan te bieden.

Kortom, de Don Bosco identiteit blijft na meer dan 200 jaren nog steeds groeien. Wij zijn er bijzonder fier op. Op www.donbosco.be of www.donbosco.nl vindt u alle details over deze en nog andere deelgroepen van de Don Bosco beweging.

Bron: Samen op weg 2018/5, p. 7

---------------

Ecosoc : Economische & Sociale Raad van de Verenigde Naties