Noveen in voorbereiding op het feest van Don Bosco

Bij de salesianen en zusters van Don Bosco, en in de grote Don Bosco beweging, is het de traditie om zijn feestdag voor te bereiden met een noveen. Een noveen is een reeks van negen dagen waarop men speciaal tot God bidt om een gunst te verkrijgen of als voorbereiding op een grote feestdag.

Don Bosco in Haacht

De salesianen van Don Bosco verbleven meer dan vijftig jaar in Haacht. Meer dan een halve eeuw om een school uit de grond te stampen en te bouwen aan een vriendenkring die Don Bosco in Haacht en omgeving vertegenwoordigt. Don Bosco is in Haacht een begrip geworden en de vriendenkring blijft actief. Het is een traditie dat de salesianen van Don Bosco hun medewerkers en de gelovigen uit de parochies van Haacht uitnodigen om de noveen ter ere van Don Bosco mee te bidden en te vieren in de kerk van Haacht, Sint-Adriaan. Sinds deopheffing van de gemeenschap van Haacht heeft de salesiaanse gemeenschapvan Boortmeerbeek deze traditie overgenomen.

Noveen in Haacht (kerk Sint-Adriaan)

De salesianen van de Missieprocuur van Boortmeerbeek zullen ook dit jaar de noveen voor het feest van Don Bosco verzorgen in de kerk van Sint-Adriaan. Concreet betekent dit dat ze als salesiaanse gemeenschap de negen dagen voor het feest van Don Bosco en op de dag van het feest zelf (31 januari) een eucharistieviering met daarin aandacht voor de noveen en het noveengebed verzorgen. Op zondag doen ze dit om 9.30 uur, het gewone uur van de zondagsviering (zij gaanvoor in de ‘gewone’ zondagsliturgie met enkele salesiaanse klemtonen en het noveengebed), op de weekdagen is er een viering om 19 uur.