Don Bosco Genk start met project 'Voorlezen maakt een verschil'

Lezen 2kbbh8t

Met de steun van Literatuur Vlaanderen en met de bibliotheek van Genk start Don Bosco Genk volgend schooljaar met een project waarbij jongeren uit de derde graad tijdens de middagpauze voorlezen aan jongeren van de eerste en tweede graad. De leerlingen doorlopen een traject met auteurslezingen en workshops en worden zo voorbereid om voor te lezen voor een publiek.

"In 2019 verschenen de resultaten van het PISA-onderzoek, een driejaarlijks internationaal onderzoek dat de vaardigheden van 15-jarigen test op gebied van lezen, wiskunde en wetenschappen", klinkt het bij Don Bosco Genk. "De resultaten verminderen op alle domeinen, maar vooral de dalende leesvaardigheid valt op. Een op vijf Vlaamse jongeren haalt het minimumniveau niet. Oorzaken zijn onder andere een kleinere woordenschat, minder algemene kennis en een gebrek aan leesplezier. Onze jongeren lezen niet graag en Don Bosco Genk wil daar verandering in brengen met het project 'Voorlezen maakt een verschil’."

Verbondenheid
"'Iedereen leest' stelde in 2020 vast dat 71% van ouders regelmatig voorleest aan kinderen onder de 12 jaar. Ouders en kinderen genieten van dit voorleesmoment. Spijtig genoeg wordt er weinig voorgelezen aan tieners", klinkt het nog. "Toch is het blijven voorlezen belangrijk om leesplezier te stimuleren. Voorlezen zorgt voor verbondenheid, mensen maken tijd voor elkaar. Tijdens het voorlezen verplaatsen mensen zich in de situatie van een ander en ontstaat er de mogelijkheid om te praten over emoties als verdriet en verontwaardiging. Samen lezen is niet alleen gezellig, het kan zelfs een therapeutisch effect hebben."

Middaganimatie
"Tijdens het voorleesproject gaan de leerlingen van de derde graad tijdens de middagpauze voorlezen. Don Bosco Genk heeft een uitgebreid aanbod aan middaganimatie voor de eerste graad, georganiseerd door de leerlingen van de richting Lichamelijke Opvoeding en Sport. Door het project ‘Voorlezen maakt een verschil’. zullen ook de richtingen Sociaal Technische Wetenschappen (STW), Organisatiehulp (OH) en Office en Retail (OR) een vorm van middaganimatie voor hun rekening nemen."

"Via een voorbereidend traject krijgen de leerlingen van de betrokken richtingen handvatten om tot voorlezen te komen. Met steun van de bibliotheek van Genk worden auteurslezingen en workshops over verteltechnieken, leesmateriaal en het belang van voorlezen georganiseerd. Met dit project denkt Don Bosco Genk op lange termijn. Over een aantal jaren worden onze jongeren leesambassadeurs op hun werkplek en papa’s en mama’s die vol overtuiging zelf lezen om zo voor te lezen voor hun kinderen."