Don Bosco Genk valt in de prijzen: "Weet nu dat ik 'talenpersoon' ben"

Leerlingen20 Don20 Bosco20 Genk la3phwu

Frans is voor veel leerlingen een struikelblok, maar niet voor Meryam Ouchen en Tristan Vaccaro van 6 Sociale en Technische Wetenschappen van Don Bosco Genk. Ze eindigden allebei als toplaureaat in de eerste ronde van Olyfran of de olympiade van het Frans. In de tweede en mondelinge ronde zetten ze ook een knappe prestatie neer, want ze werden respectievelijk derde en vierde in de categorie tkso. Ze zijn nog in blijde afwachting van hun prijs en wilden al even reageren op dit mooie resultaat.

Hoe vonden jullie het om mee te doen aan Olyfran?
"In onze school doet de volledige derde graad tso mee aan Olyfran. Misschien zouden we het niet spontaan gedaan hebben, maar nu zijn we heel blij dat we deze kans kregen. Het was een belevenis en zo weet je ook waar je staat ten opzichte van andere Vlaamse leerlingen."

Wanneer hadden jullie door dat jullie best wel talent hebben voor Frans?
Meryam: "Dit werd me pas duidelijk in het derde middelbaar, ik haalde goede punten en stelde vast dat ik graag Frans deed. Het is een mooie taal en ik weet nu dat ik een ‘talenpersoon’ ben. Het was ook belangrijk dat ik altijd leerkrachten had die me motiveerden."
Tristan: "Ik moet eerlijk toegeven dat ik eerst niet mijn best deed voor Frans en mindere resultaten haalde. Maar ik werd aangemoedigd door de leerkrachten, dat zette me op weg. Ik ga geen talen studeren, maar het is wel handig dat ik het goed kan."

Naast hun deelname aan Olyfran, legden Meryam en Tristan, net als alle leerlingen van het zesde en het zevende jaar in Don Bosco Genk een test af die hun ERK-niveau meet voor Nederlands, Frans en Engels. ERK staat voor Europees referentiekader, zo weet iedereen binnen Europa dat A1 staat voor een beginnende taalleerder en C1 of C2 het niveau is van een moedertaalspreker. Elke leerling die afstudeert, ontvangt het traditionele diploma én een talendiploma met per taal het bereikte niveau. Een handig instrument om te weten waar je staat en om te gebruiken bij een sollicitatie.

Don Bosco Genk wil ook in de toekomst blijven inzetten op taal door verschillende projecten en zo elke leerling kansen bieden om naast hun richtingspecifieke competenties ook hun talenkennis te versterken. Diversiteit heeft meerdere gezichten op Don Bosco Genk!