DON BOSCO HOBOKEN HEEFT EEN NIEUWE OUD-LEERLINGENVOORZITTER

Ras 7vps6py

Don Bosco Hoboken kondigt hun nieuwe oud-leerlingenvoorzitter aan: Patrick Smedts. We laten M. Ras aan het woord.

Er werden de voorbije maanden in de politieke wereld nogal wat nieuwe voorzitters verkozen. De keuze van deze nieuwe oud-leerlingenvoorzitter was een natuurlijke keuze en kwestie van voorkeur voor iemand die zijn strepen al meer dan verdiend heeft. Daar waar we enkele onzekere jaren hebben gekend omtrent de verdere leefbaarheid van onze werking, is er op een bepaald moment een kentering gekomen en kunnen we terug met hoop naar de toekomst kijken.

Patrick stond al langer bovenaan op de voorkeurlijst voor ons en oud-voorzitter Jos Scholiers. Echter én het secretariaat én het voorzitterschap was zwaar om te combineren met de ook al zware professionele activiteiten van Patrick. Met de komst van Tom Francken in het oud-leerlingenbestuur is die er in geslaagd om een deel van het secretariaatswerk te automatiseren en over te brengen op de computers van de school. Stelselmatig zijn we er ook in geslaagd om bepaalde kleinere taken te kanaliseren. Vele kleintjes maken nog altijd een groot takenpakket.

Jos Scholiers werd al een tijdje door omstandigheden gedwongen om gas terug te nemen en uiteindelijk is het dan zover. Op de laatste bestuursvergadering van 27/01/2020 werd het officieel bevestigd: Patrick zou het voorzitterschap opnemen en tegelijkertijd toch nog combineren met het overgebleven secretariaatswerk. De recente toetreding tot het oud-leerlingenbestuur van Dirk De Coeyer die een aantal oud-leerlingen/leraars heeft kunnen enthousiasmeren en zeker ook tot het succes van de voorbije oud-leerlingenavond heeft bijgedragen, is een ander positief punt in de kentering waarvan eerder sprake.

We zijn dus weer met vol vertrouwen vertrokken met niet alleen een gewijzigd oud-leerlingenbestuur, maar ook met een meer geautomatiseerde administratie in een moderner jasje.

We wensen hierbij de nieuwe voorzitter alle succes toe met zijn nieuwe taak. Tevens willen we onze oud-voorzitter Jos Scholiers bedanken voor zijn inzet over een respectabele periode van meer dan 20 jaar succesvol voorzitterschap.