Don Bosco International: "Mensenlevens boven winstbejag"

Covid ikt96pr

“De coronapandemie heeft een verwoestend effect in landen die reeds te kampen hebben met ontwikkelingsproblemen en humanitaire crises én treft de meest kwetsbare mensen het hardst.” Zo klinkt het in een brief van Don Bosco International (DBI). Samen met heel wat andere organisaties ondersteunt DBI het verzoek om opschorting van de intellectuele eigendomsrechten op Covid-19-vaccins.

Don Bosco International is het orgaan dat de Salesiaanse Congregatie vertegenwoordigt bij de instellingen van de Europese Unie. “Deze wereldwijde noodsituatie kan alleen worden aangepakt als er een betaalbaar en effectief Covid-19-vaccin in elke uithoek van de wereld beschikbaar wordt gemaakt”, klinkt het bij DBI.

Productie en distributie vergemakkelijken
Het verzoek werd ingediend door Caritas Europa en werd gericht aan de voorzitter van de Europese Commissie, Ursula von der Leyen. Hierin vraagt men om de intellectuele eigendomsrechten op Covid-19-vaccins op te schorten, zodat de productie en distributie in de hele wereld makkelijker verloopt. "In het licht van de ongekende omstandigheden van deze pandemie verwachten wij van de EU dat zij bereid is buitengewone maatregelen te nemen en alles te doen wat in haar vermogen ligt om bij te dragen tot de beëindiging van deze noodsituatie op het gebied van de volksgezondheid. De enige juiste beslissing is om voorrang te geven aan mensenlevens. Dat staat boven winstbejag.”

De verschillende organisaties die de brief ondertekenden, met daarbij ook Don Bosco International.

87% van de vaccins in rijke landen
Uit de brief, waarin gegevens van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) worden aangehaald, blijkt dat de rijkste landen meer dan 87% van de vaccins hadden ontvangen, terwijl de landen met een laag inkomen slechts 0,2% hadden ontvangen (in april 2021). Indien de huidige percentages worden aangehouden, zullen de meeste van de armste landen tot 2024 zullen moeten wachten op massa-immunisatie. Momenteel zijn er landen, zoals Bangladesh en India, die over de capaciteit beschikken om extra vaccins tegen Covid-19 te produceren, maar die dit niet kunnen doen wegens gebrek aan de nodige vergunningen. "Hoe sneller de wereldbevolking wordt gevaccineerd, hoe sneller de EU-burgers veilig zijn. Zonder wereldwijde actie zullen de gezondheidscrisis en de daaruit voortvloeiende sociaaleconomische crisis hier en wereldwijd voortduren.”

De volledige brief kan u hier lezen.