Don Bosco Kinderfonds Cambodja bestaat 30 jaar

1 d8m836n

Dit jaar viert het Don Bosco Kinderfonds in Cambodja haar 30-jarig jubileum! Naast de scholen en jeugdcentra is het Kinderfonds één van de grote activiteiten van Don Bosco in het land. Dankzij de missie van pater Johan Visser wordt dit project gesteund door vele sponsors en vrienden uit Nederland.

Het Don Bosco Kinderfonds is een speciaal project van de stichting Don Bosco Foundation of Cambodja, dat financiële steun verleent aan kinderen en jongeren uit arme gezinnen. Met dit geld kunnen de kinderen naar school, krijgen ze medische zorg en andere benodigde hulp. Op dit moment worden 1628 kinderen en jongeren ondersteund door dit project, onder wie 186 aidspatiëntjes. Zij krijgen extra zorg en aandacht, zodat ze zoveel mogelijk deel kunnen nemen aan het gewone leven.

Jubileumvideo
Ter gelegenheid van het jubileumjaar is een filmpje gemaakt, waarin wordt uitgelegd wat het project inhoudt en welke mogelijkheden kinderen krijgen door het werk van vele vrijwilligers. In een schrijven over het jubileum spreekt missieprocuur van Nederland, Gerard Schoorl sdb, zijn dank uit naar de initiatiefnemers, salesianen, vrijwilligers en medewerkenden in Cambodja. Hij noemt speciaal de familie Hector, Ellen Loontjes, de Stichting Sawasdee, de heer Rolf Renzow met het team van de eveneens jubilerende Stichting Scholenproject Cambodja Rotterdam en natuurlijk de vele sponsors van de activiteiten van het Kinderfonds.

Don Bosco Foundation of Cambodja
Sinds 1991 richt de Don Bosco Foundation of Cambodia zich op vaardigheidstraining en integraal onderwijs voor jongeren en kinderen. Binnen deze stichting vallen zes instellingen voor basisonderwijs, zes beroeps- en technische scholen en het Don Bosco Kinderfonds. Zij hebben tot doel de arme kinderen en jongeren te helpen bij hun onderwijs en hen voor te bereiden op een baan, waarmee zij zichzelf en hun gezin kunnen helpen uit de cirkel van armoede te komen. Tevens dragen de kinderen daarmee op termijn bij aan de ontwikkeling van Cambodja als land. Verschillende Don Bosco centra in Cambodja hebben ook kleuterscholen geopend, zodat ze vroegtijdig hulp kunnen bieden aan de fysieke, emotionele en mentale gezondheid van arme kinderen. Op die manier worden zij beter voorbereid op het basisonderwijs.

Overeenkomstig de visie van Don Bosco om jongeren te vormen heeft de Don Bosco Foundation of Cambodia ook jeugdcentra. Hier biedt men de jongeren een educatieve omgeving, waar ze leren hoe ze hun medemens kunnen dienen en deel kunnen nemen aan tal van gezonde activiteiten. De oudere studenten krijgen de mogelijkheid om vrijwilligerswerk te doen, alfabetiseringscursussen te geven, muzikale talenten te ontwikkelen, et cetera. Klik hier voor een overzicht van de activiteiten van Don Bosco Foundation of Cambodia.

ONTMOETING

In december 2007 sprak ik met haar op de markt van Phnom Penh in Cambodja. Zij verkocht daar sinaasappelen en haar 16-jarige kleindochter trad voor ons op als tolk naar de Engelse taal. Oma vertelde dat ze tijdens de gruwel van de Rode Khmer haar man en al haar kinderen had verloren. Slechts vier van haar jonge kleinkinderen overleefden de oorlog. Ze bleef nog lange tijd dakloos, maar droeg wel zorg voor hen. Met hulp van het Don Bosco Kinderfonds hebben ze alle vier een goede schoolopleiding gehad. Oma toonde zich trots op haar kleinkinderen
en is de sponsors van het fonds heel dankbaar voor hun ondersteuning.
- Gerard Schoorl sdb -