Don Bosco Kortrijk ontvangt prestigieus eTwinning School Label

E Twinning vi7o4nn

Dit jaar hebben 25 Vlaamse scholen het eTwinning School Label voor 2021-2022 kunnen bemachtigen. Bij dat groepje zit ook het Don Boscocollege Kortrijk. Leerkracht Joris Van Meerhaeghe legt uit wat eTwinning juist is en waarom Don Boscocollege Kortrijk dit label gekregen heeft.

Wat is eTwinning? eTwinning is een online community voor scholen in Europa. Leerkrachten uit de deelnemende landen gebruiken hulpmiddelen om met elkaar in contact te komen, ideeën en praktijkvoorbeelden uit te wisselen, samen te werken in groepen, samen te leren tijdens online leerevenementen en projecten uit te voeren.

Vanaf nu mag het Don Boscocollege Kortrijk zich dus een eTwinning School noemen, een hele eer. Ook de timing is ideaal, want dit weekend (op zondag 9 mei) is het eTwinning Day 2021. "Onze school heeft reeds een aantal jaren ervaring met internationaliseren via het vroegere Comenius-programma en zijn huidige opvolger Erasmus+", legt leerkracht Joris Van Meerhaeghe uit. "Elk jaar lopen er op school een aantal eTwinning-projecten waarbij leerlingen online samenwerken. Leerlingen kunnen ook deelnemen aan internationale workshops via het KA2 programma en leerkrachten scholen bij via KA1 in het buitenland."

Persoonlijke ontwikkeling
De school is ervan overtuigd dat internationalisering bijdraagt aan leeropbrengsten als wereldburgerschap, interculturele competenties, 21e-eeuwse vaardigheden en vooral persoonlijke ontwikkeling. "De kennis en vaardigheden die leerlingen opdoen tijdens deze projecten stellen hen in staat om te communiceren, samen te werken en te reflecteren in uiteenlopende internationale contexten."

Het eTwinning School Label is voor het Don Boscocollege Kortrijk een erkenning voor de integratie van eTwinning in zijn beleid en onderwijs. "Het label erkent en prijst de betrokkenheid, het engagement en de toewijding van individuele eTwinners en van de hele school, waarin teams van leerkrachten en leerlingen samenwerken aan kwaliteitsvolle eTwinning-projecten met aandacht voor de inzet op digitale middelen en eSafety."

Buitenwereld naar binnen halen
"Onze leerlingen leren niet alleen uit boeken (of de tablet, laptop of computer), maar ook door de buitenwereld naar binnen te halen en andersom. Online samenwerken met Europese collega’s en hun leerlingen levert mooie dingen op", gaat Joris verder. "Je hoeft geen ingewikkelde activiteiten te organiseren of nieuwe technologieën te gebruiken om tot mooie leerresultaten te komen. Met eTwinning kan je een Europees project in eenvoudig in je lessen integreren. De werkwijze, het onderwerp en duur bepaal je helemaal zelf met je projectpartner. Je zorgt in de projecten voor een goed evenwicht tussen het gebruik van ICT en activiteiten in de klas en bij voorkeur sluiten de projecten aan bij de nationale leerplannen van de scholen die in het project meewerken. Betrek de leerlingen in het project en vraag hen wat ze graag willen leren over/van hun leeftijdsgenoten in de partnerschool. Keep it small and simple."

Ook voor de leerkrachten zelf is eTwinning een meerwaarde. "Het mooie is dat je er ook als leerkracht en team veel van leert", besluit Joris. "Je leert om verder te kijken dan je eigen school en eigen onderwijscultuur. Je kan samenwerken met leerkrachten uit 40 Europese landen, ideeën en praktijkvoorbeelden uitwisselen, samenwerken in groepen, samen leren tijdens online leerevenementen en projecten uitvoeren."

Meer informatie over eTwinning vind je hier.