"Don Bosco krijgt een plekje in ’t Kinderkasteeltje"

Kinderkasteeltje jzxcjve

In 2019 sloot 't Kinderkasteeltje zich aan bij Jeugdhulp Don Bosco Vlaanderen. Drie jaar later zit het gedachtegoed van Don Bosco al stevig geworteld in de structuur van de organisatie. Sofie De Langhe, directeur van 't Kinderkasteeltje, blikt terug.

"Eens we in 2019 deel uit gingen maken van vzw Jeugdhulp Don Bosco Vlaanderen was het vanzelfsprekend dat we ook de visie en de missie, samen met de figuur van Don Bosco, een plekje wilden geven in ’t Kinderkasteeltje", aldus Sofie. "We wilden dit doen op het tempo van de organisatie, met zijn medewerkers, en namen dit dan ook op in ons beleidsplan 2021. Het opvoedingsproject ‘Met Don Bosco als gids en tochtgenoot’ en de missie en hulpverleningsvisie ‘Jongeren niet loslaten’ vormen ook voor ‘t Kinderkasteeltje een leidraad in de werking.”

Gedeelde waarden
"Al van bij het begin van de samenwerking tussen ’t Kinderkasteeltje en de verschillende afdelingen van Jeugdhulp Don Bosco Vlaanderen was het duidelijk dat er ons veel meer bindt dan scheidt: de normen en waarden, de kijk op omgaan met kinderen, de competenties … alles klonk ons heel bekend in de oren en sloot naadloos aan bij de visie en de cultuur van ‘t Kinderkasteeltje. Maar de figuur van Don Bosco? Wie is hij? Waarom is hij een gids en bondgenoot? Hoe kan een gewone priester uit het verleden nú nog betekenisvol zijn? Daar hadden we toch wat hulp bij nodig!"

Don Bosco Vorming & Animatie
"We kozen ervoor om alle collega’s die werkzaam zijn in het CKG en het Kinderdagverblijf onder te dompelen in ‘Don Bosco’ en konden hiervoor beroep doen op het team van Vorming en Animatie. Onder de impuls van Carlo en Laurens werd er een aanbod op maat uitgewerkt voor onze leefgroep-, kind-, gezinsbegeleiders en stafleden. Het werden uiteindelijk drie onvergetelijke dagen die wel wat teweeg hebben gebracht. 'Ik wist niet dat hij zo'n inspirerende figuur was', 'Fijn om een bredere kijk te hebben op waar onze nieuwe naam vandaan komt' en 'Een ontspannen dag met veel gelach' zijn slechts enkele van de reacties."

Breder perspectief
"Maar voor ons stopt het uiteraard niet bij deze paar dagen. We zetten (opnieuw) in op zingeving en verbinding en doen dit nu vanuit een breder perspectief. Waar zetten we op in? Door de deelname aan de stuurgroep Don Bosco Identiteit zorgen we dat het gedachtengoed van Don Bosco warm gehouden wordt in onze organisatie, er werd een pastoraal werkgroepje opgezet dat enkele activiteiten op poten zal zetten (een activiteit naar aanleiding van 31 januari, een stiltemoment in de periode november, een ontmoetingsmomentje in het voorjaar …), nieuwe medewerkers nemen deel aan de tweedaagse en af en toe krijgt iemand het ‘gelukje’ en mag hij of zij mee op Turijnreis."