Don Bosco Sint-Denijs-Westrem wordt UNESCO-school

DBSDW1 a1t9z5g

Vandaag viert men in Don Bosco Sint-Denijs-Westrem het feest van Don Bosco. Op zich niet speciaal, want dit wordt in alle Don Boscoscholen gevierd, maar in Sint-Denijs-Westrem valt er dit jaar toch iets extra te beleven.

"Op deze dag maken wij aan onze leerlingen bekend dat we een UNESCO-school worden en leggen we hen ook uit wat dit inhoudt", vertelt Daan Terryn, pedagogisch directeur a.i. "We hebben een programma van zo'n twee uur in elkaar gestoken waarbij de focus volledig op de duurzame ontwikkelingsdoelen ligt. Zo staat er eerst een gezond ontbijt op het programma - dit in het kader van het thema 'gezondheid en welzijn'. Daarna is er een korte bezinning over Don Bosco en tot slot hebben enkele leerlingen van het zesde jaar een activiteit over deze duurzame ontwikkelingsdoelen van UNESCO voorbereid."

In het kader van het thema 'gezondheid en welzijn' kregen de leerlingen een gezond ontbijt.

UNESCO-school
Don Bosco Sint-Denijs-Westrem stapte begin dit schooljaar in dit project en wordt zo de eerste Don Boscoschool die zich aansluit bij het ASPnet van UNESCO. "Sinds 1953 verbindt het ASPnet scholen wereldwijd met elkaar met als doel om vrede te bouwen in de hoofden en harten van kleuters, kinderen en jongeren. Iedereen kent de 'millenniumdoelstellingen' nog wel, deze zijn in 2015 uitgebreid tot 17 duurzame ontwikkelingsdoelen voor onze maatschappij. België heeft deze doelstellingen ondertekend, wat betekent dat onze school zich hier eigenlijk ook voor inzet. We willen ons dus ook engageren om aan die doelen te werken."

Don Bosco Sint-Denijs-Westrem zet zich in voor de 17 duurzame ontwikkelingsdoelstellingen.

Salesiaanse pedagogie
Voor Don Bosco Sint-Denijs-Westrem zijn deze doelen ook herkenbaar. “Ook in de salesiaanse pedagogie komen deze duurzame ontwikkelingsdoelen eigenlijk al aan bod en wij vertalen deze ook in het pedagogisch project (missie en visie) van de school", gaat Daan verder. "In de salesiaanse pedagogie klinkt het als volgt: ‘onze pedagogie van verbondenheid richt zich op de leefwereld en omgeving van de jongere en op de ruimere maatschappelijke context. Een wereldwijde verbondenheid met oog voor de meest kwetsbare, maak je zichtbaar in concrete solidariteitsacties.’ Het is dus geen vreemd gegeven voor ons."

Meer dan 180 landen
Het UNESCO ASPnet breidt zich uit tot meer dan 10.000 scholen in meer dan 180 landen. "De eerste stap die we zetten is ervoor zorgen dat we er niet alleen voor staan. Met dit partnerschap willen we met andere scholen samenwerken aan kwaliteitsvol onderwijs en internationale verbondenheid en solidariteit. Het doel van deze duurzame ontwikkelingsdoelen is om grote stappen te zetten tegen 2030, dat is dus ook wat wij willen doen. Het finale doel? Vrede in hoofd van onze leerlingen."

Meer weten over het ASPnet in Vlaanderen? Bekijk onderstaande video.