Don Bosco Wave, een kans om te groeien in weerbaarheid

Don20 Bosco20 Wave 7foyac1

Don Bosco Sint-Pieters-Woluwe (Don Bosco Onderwijscentrum) neemt deel aan een internationaal Europees project in samenwerking met Spanje (María Auxiliadora & Tech Don Bosco), Italië (CNOS-FAP), Hongarije (Szalézi Intézmény Fenntartó), Frankrijk (Maisons Don Bosco), Duitsland (Deutsche Provinz der Salesianer Don Bosco) en DBI.

Dit Europees project, Don Bosco Wave, focust op het vergroten van tewerkstelling en sociale inclusie door middel van een beroepsopleiding binnen technische scholen en beroepsscholen. Maar ook Don Bosco Wave moet zich aanpassen aan de wereldcrisis, zeker nu een tweede COVID-19-golf door Europa trekt. Toch willen de deelnemers deze situatie vooral positief bekijken en de crisis zien als een kans om te groeien.

Online bijeenkomst
Half september kwamen de projectpartners weer samen (weliswaar digitaal) om te kijken waar ze in het proces staan op vlak van activiteiten, de rapporten, de impact van het virus en reisrestricties. Er werd besloten om een verzoek in te dienen voor een verlenging van 6 maanden. Op deze manier hopen de deelnemers een aantal groepsuitwisselingen en bezoeken aan TVET-centra te kunnen vastleggen, met de hoop dat de situatie in 2021 zal verbeteren.

Daarnaast zijn er voor België ook al een aantal bilaterale meetings geweest met CNOS FAP (dat de leiding neemt) en Don Bosco International. Dit om het project helder te stellen door de aanstelling van Claire-Eline Theyskens (DB Sint-Pieters-Woluwe) en Ingrid De Geyndt (DB Halle) om Elisabeth Verschoore te vervangen en te ondersteunen.

Half september kwamen de partners - weliswaar digitaal - nog eens samen.

Het project en zijn doelen
Dit Europees initiatief brengt zeven nationale salesiaanse organisaties samen die werken rond beroepsgerichte vorming. In totaal gaat het om meer dan 250 centra in 12 lidstaten met samen meer dan 150 jaar ervaring in het bieden van onderwijs en werkgelegenheid aan de meest kwetsbare en kansarme jongeren.

Volgende 3 doelstellingen worden nagestreefd:

1. Ontwerpen van samenwerkingsverbanden om zo de overdracht van leerprogramma’s tussen de partnerlanden te vergroten, inclusie te bevorderen van jongeren die risico lopen op uitsluiting (vroegtijdig schoolverlaten, migranten, leer- en gedragsproblemen).
2. Ontwikkelen van tools om de overgang van het onderwijs naar de arbeidsmarkt voor pas afgestudeerden te vergemakkelijken, met speciale aandacht voor de meest kwetsbare jongeren.
3. Het integreren van het verwerven van sleutelcompetenties en/of sociale vaardigheden met de nadruk op het levenslang leren, het preventieve systeem van Don Bosco en innovatieve methodologieën.

Enkele deelnemers van het Don Bosco Wave-project krijgen een rondleiding. ©salesianos.info