Don Bosco Wilrijk bezorgd over verdwijnen DBSO

348373448 643819400943815 3163235145903981189 n
De actiegroep 'Elke Leerling Telt' trekt aan de alarmbel

Het nieuwe onderwijssysteem duaal leren maakt het voor Don Bosco Wilrijk bijzonder moeilijk om hun doelgroep klaar te stomen voor de arbeidsmarkt. Daarom slaken leerkrachten Jo Naets (48), Sophie Scrayen (48) en Camille Hens (31) met actiegroep 'Elke Leerling Telt' een noodkreet om de plannen te herzien voor het te laat is. “Onze werking zorgt ervoor dat jongeren een weg vinden in onze maatschappij. Als het zo doorgaat, krijgt een heleboel studenten die kans niet meer.”

180 leerlingen zoeken momenteel al werkend en lerend hun weg via Don Bosco campus Wilrijk. Binnen het deeltijds onderwijs kunnen ze zich verdiepen in economie en organisatie, land- en tuinbouw, personenzorg, voeding en horeca of handenarbeid zoals lasser of elektricien. Het voornaamste doel? Meedraaien op de arbeidsmarkt. En dat is waar het schoentje volgens de leerkrachten van Don Bosco momenteel wringt.

“De inkanteling van het DBSO (deeltijds beroepssecundair onderwijs) in het nieuwe systeem van duaal leren, zorgt ervoor dat een heel deel leerlingen uit de boot vallen. Het nieuwe onderwijssysteem duaal leren is te streng en veeleisend voor de jobs waar onze leerlingen tewerkgesteld zullen worden”, vindt Camille Hens. “Ons doel is om jongeren klaar te stomen om te gaan werken. En dus vooral om in de eerste plaats een job te vinden. Torenhoge theoretische verwachtingen zijn daarbij niet op hun plaats.”

Het nieuwe systeem zorgt ervoor dat heel wat leerlingen uit de boot zullen vallen
leerkracht Camille Hens

Hoge instapvoorwaarden

Waar vroeger geen sprake was van instapvoorwaarden, moet nu een screening van 25 dagen georganiseerd worden alvorens de student zou mogen starten. “Onbegrijpelijk, aangezien dat het opzet van onze werking volledig tenietdoet”, zegt Jo Naets. “Zo drempelloos mogelijk zijn zodat alle jongeren een kans krijgen zich in te schrijven, was ons doel. Door het watervalsysteem in het onderwijs komen jongeren vaak bij ons terecht. Hier kunnen ze opnieuw succeservaringen opdoen die ze in hun voorbije schoolloopbaan vaak niet hadden. Als ze niet voldoen aan de minimumcriteria om te starten, zorgt dat opnieuw voor een teleurstelling. Dat zou voor hen wel eens de druppel kunnen zijn.”

Don Bosco wil jongeren helpen met wat hen in de weg staat om aan de slag te gaan. “Niet alle jongeren kampen met grote problemen, al weten we wel dat de verhouding aan problematieken in ons systeem anders ligt dan in voltijdse scholen. Wij verwachten allesbehalve dat een jongere zich hier kant-en-klaar komt aanmelden”, vult Sophie Scrayen aan. “Ik ben hier dus eigenlijk niet alleen leerkracht, maar ook welzijnswerker.”

“Wij werken preventief. Daarom kan je het ook niet uitdrukken in cijfers”, zegt Jo Naets. “Wat ik wel kan verzekeren, is dat onze werking veel studenten op een positieve manier benadert, waardoor ze opnieuw vertrouwen krijgen in de maatschappij. Moest onze werking wegvallen, ben ik ervan overtuigd dat dit zich op termijn zal laten voelen in de jeugdzorg en het de werkloosheidsgraad zal doen stijgen.”

Ik ben hier niet alleen leerkracht, maar ook welzijnswerker.
leerkracht Sophie Scrayen

Geen extra middelen

Naast de verhoogde theoretische verwachtingen, stelt het duaal leerplan ook dat de studenten voor 60% aan skills moeten verwerven op de werkvloer. “Dat wil zeggen dat de werkgevers met wie wij samenwerken, ook een heleboel theorie moeten meegeven aan onze studenten”, verduidelijkt Camille Hens. “Daarvoor moeten ze zelf een mentor opleiden. Een extra drempel en investering voor de werkgever, waardoor ze sneller afhaken.”

Door het nieuwe systeem valt Don Bosco Wilrijk vanaf volgend jaar onder voltijds onderwijs. Maar het team van 35 werkkrachten zal het wel met dezelfde middelen moeten doen. “Wanneer de jongeren nog niet deeltijds aan het werk zijn, wil dat dus zeggen dat wij voltijds onderwijs moeten voorzien op onze campus. Dat is momenteel onmogelijk wegens het gebrek aan middelen.”

De actiegroep van Don Bosco Wilrijk doet een oproep om ervoor te zorgen dat ook de leerlingen die (nog) niet klaar zijn om in het duale leersysteem te stappen, een plaats krijgen binnen het onderwijslandschap. Deze week stappen ze daarom met hun noodkreet naar het parlement. “Het zou zonde zijn dat jongeren die hier zo openbloeien, in de kou worden gezet en daardoor uit de boot vallen.”

Auteur: Bron: www.gva.be