“Don Bosco zou de patroonheilige van sociale media kunnen zijn”

DB Gildasio do0rse1

‘Met Don Bosco in de digitale en virtuele realiteit’. Dat is de naam van de reeks artikelen waarin salesiaan Gildasio Mendes, de internationale verantwoordelijke voor sociale communicatie, het thema ‘Don Bosco als communicator van de jeugd’ onderzoekt.

Hoe is het idee ontstaan om artikelen te schrijven over Don Bosco als communicator van de jeugd?
“Don Bosco is een van de grote communicatoren van de Kerk. Als hij vandaag zou leven, zou hij misschien de patroonheilige van de sociale media zijn. Maar laten we duidelijk zijn: in de tijd dat Don Bosco leefde, bestond er nog geen digitale werkelijkheid. Het is dus niet juist om bepaalde verbindingen te forceren. We willen in deze reeks veeleer de ingevingen terugvinden die Don Bosco in zijn tijd had over communicatie, zoals communicatieve interactiviteit. Laat me een voorbeeld geven: Don Bosco wist hoe hij spel, theater en muziek kon combineren, net zoals sommige populaire platforms dat vandaag de dag doen.”

“Don Bosco wist hoe hij spel, theater en muziek kon combineren, net zoals sommige populaire platforms dat vandaag de dag doen”

Welke andere thema's zullen aan bod komen?
“Twaalf verschillende thema's komen aan bod: de studie van communicatie en dialoog tussen cultuur en de taal van de jeugd, een diepgaande blik op hoe Don Bosco geografie bestudeerde en hoe hij de ruimtelijke dimensie toepaste in communicatie, de taal van dromen als metafoor en vertelling, autobiografie als de kunst om over zichzelf te schrijven, de dimensie van liturgie en gebed, communicatie en heiligheid, enzovoort.”

Don Bosco als 'influencer'... Het zou zomaar gekund hebben.

Waarop zijn deze studies gebaseerd?
“De basis wordt gevormd door studies in de antropologie, digitale etnografie, neurowetenschappen, psychologie van menselijke relaties, meervoudige intelligentie, kunstmatige intelligentie. Het is natuurlijk ook gebaseerd op de waarden van het onderwijssysteem van Don Bosco.”

Waar heeft Don Bosco deze artistieke dimensie van hem geleerd?
“Don Bosco leerde het als kind. De artistieke dimensie is van kindsbeen af in hem aanwezig en in de Memoires van het Oratorium zien we Don Bosco vertellen over zijn ervaringen met spelletjes, muziek, interactiviteit, enzovoort.

“De artistieke dimensie was reeds als kind aanwezig bij Don Bosco”

Vandaag spreken we over het internet als een habitat. Maar hoe heeft Don Bosco een opvoedkundige omgeving opgebouwd?
“Don Bosco wist het beste te maken van ieders talenten; hij begreep wat een mens kon en wat hij kon leren. Daarom investeerde hij in het leerlingwezen, de kunsten, scholen en centra voor beroepsopleiding. Het creëerde een opleidingstraject van inzet, discipline en evaluatie. Dit creëerde een omgeving van vertrouwen, enthousiasme en educatieve liefde. Don Bosco bood iedereen zijn eigen ruimte, om met creativiteit en vreugde samen te werken.

Hoe heeft Don Bosco in deze omgeving gewerkt aan het geloof in God?
“Don Bosco beleefde een ervaring waarin God een geschenk is en waarin het geloof een interpretatie biedt van het leven als gratuïteit. Geloof is communiceren, uiting geven aan de vrijheid en creativiteit die uit Gods liefde en Maria's moederschap voortkomen.”