Don Boscoleerlingen schepen in voor nieuwe schooljaar

Internaat20 Wijnegem em11ft3

In het Don Bosco Internaat aan de Kasteellei in Wijnegem zijn zo’n zeventig kinderen van overwegend rondtrekkende gezinnen binnenschippers, kermiskramers en circusartiesten aan het nieuwe schooljaar begonnen. Maar dat gebeurde niet zonder eerst samen met de hele Don Boscogemeenschap te hebben genoten van een groots opgezette barbecue.

“Zeventig kinderen zijn gestart op onze lagere school. Dat zijn er ongeveer evenveel als het voorbije jaar”, vertelt Tifany Bracké, sinds drie jaar directeur in het internaat van Don Bosco Wijnegem. “Onze barbecue bij de start van het nieuwe schooljaar is een traditie die hier al lang meegaat. Dat de formule nog niet versleten is, mag blijken uit de massale aanwezigheid van 350 eters. Het ging er gezellig aan toe en er was zelfs een dj om de sfeer erin te houden. Kinderanimatie en een tombola zorgden mee voor de ambiance”, aldus de directeur.

Tifany dankt de vele oud-leerlingen, ouders en grootouders die voor en achter de schermen mee voor de organisatie hebben gezorgd. De Wijnegemse Don Boscogemeenschap verwelkomde ook enkele Zusters, Salesianen en andere sympathisanten van de grote Don Boscofamilie. Zoals in alle internaten wordt ook in Don Bosco Wijnegem uitgekeken naar de veranderingen die het aangekondigde nieuwe decreet op de internaten zal brengen. De vrees bestaat dat de omkadering minder zal worden.