Don Bosconoveen #1: Zonder geloof geen hoop

Noveen1 jto5tcl

Vandaag is de eerste dag van de Don Bosconoveen, de voorbereiding op het Don Boscofeest. Gedurende deze periode van negen dagen bieden we u op onze website dagelijks een korte bezinning aan. Deze bezinningen komen uit de Spiritualiteitsdagen en zijn dus een toelichting van de Strenna van 2021.

Elk jaar opnieuw geeft de Algemene Overste van de salesianen van Don Bosco een jaarspreuk aan de Salesiaanse Familie in meer dan 130 landen. Midden deze pandemie koos hij voor ‘Door hoop bewogen: zie, ik maak alles nieuw.’ Salesiaan Eric Haelvoet volgde de Spiritualiteitsdagen (15-17 januari) over die jaarspreuk. Meer dan 7000 mensen namen daar langs digitale weg aan deel. Deze gebedsbezinning is daarop geïnspireerd.

Laat ons opnieuw ontdekken dat geloof en hoop hand in hand gaan.

Zonder geloof geen hoop. Geloof dat geen hoop opwekt, is vruchteloos en raakt het leven niet. Don Bosco was een grootmeester in de geloofsopvoeding. Jongeren die geen uitweg zagen en geen toekomst, vonden bij hem nieuwe perspectieven. Ze leerden dat God echt om hen begaan was en hen nooit in de steek zou laten. Zo durfden ze de toekomst aan.

In tijden van een pandemie verliezen nogal wat jongeren de moed. Ze geloven niet in verbetering, laat staan een oplossing van het probleem. Ja, er is de COVID-19-pandemie, maar er wordt op dit ogenblik weinig gezegd over andere pandemieën: migratie, uitbuiting en misbruik van jongeren in vele vormen, affectieve verwaarlozing, gebrek aan onderwijs vooral voor meisjes …

Als Salesiaanse Familie en de bredere Salesiaanse Beweging willen we daar iets aan doen. In onze vele werken en persoonlijke contacten geven we hoop aan jonge mensen op basis van het geloof. Want God maakt alles nieuw en wel met de hulp van mensen.

Gebed tot Don Bosco

Heilige Giovanni Bosco,
zoals Jezus Christus bent u opvoeder geweest
met het hart van de Goede Herder.
U was erom bekommerd dat elke mens,
maar vooral iedere jongere,
de weg naar het echte volle geluk zou vinden.
Blijf bij ons: kinderen, jongeren
en opvoeders van deze tijd.
Beziel ons met de Geest en de waarden
waartoe het evangelie ons oproept:
aandacht voor kleinen,
vergeving zonder einde,
rechtvaardigheid in woord en daad
en solidariteit zonder grenzen.
Geef ons uw vertrouwen op God:
Hij zal leven geven, altijd opnieuw.
Heilige Giovanni Bosco, begeleid en vorm ons
tot goede navolgers van Jezus Christus,
elke dag van ons leven. Amen.