Don Bosconoveen #2: Gebed als school van hoop

Noveen2 omifgif

Vandaag is de tweede dag van de Don Bosconoveen, de voorbereiding op het Don Boscofeest. Gedurende deze periode van negen dagen bieden we u op onze website dagelijks een korte bezinning aan. Deze bezinningen komen uit de Spiritualiteitsdagen en zijn dus een toelichting van de Strenna van 2021.

Elk jaar opnieuw geeft de Algemene Overste van de salesianen van Don Bosco een jaarspreuk aan de Salesiaanse Familie in meer dan 130 landen. Midden deze pandemie koos hij voor ‘Door hoop bewogen: zie, ik maak alles nieuw.’ Salesiaan Eric Haelvoet volgde de Spiritualiteitsdagen (15-17 januari) over die jaarspreuk. Meer dan 7000 mensen namen daar langs digitale weg aan deel. Deze gebedsbezinning is daarop geïnspireerd.

Laat ons leren dat gebed een school van hoop is.

Als we geloven dat God alles nieuw maakt, kan het niet anders dan dat het gebed ons leert hopen. En we mogen dat geloven, want Hij heeft het zelf gezegd: ‘Zie, Ik maak alles nieuw.’ Laten we alles in gebed aan Hem toevertrouwen, ook onze wanhoop, onze onmacht, zelfs onze zondigheid. Door Zijn liefdevolle en barmhartige liefde vormt Hij al het negatieve op een wonderbaarlijke manier om in veerkracht, in dynamische plannen, in acties die toekomst opbouwen.

Daarom is bidden met jonge mensen heel belangrijk. Als ze zich in gebed aan God leren toevertrouwen, zullen ze ook (steeds meer) hoopvolle mensen worden. Zo integreren ze een motor van hoop, die ze heel hun leven kunnen aanwenden, vooral als ze vastlopen.

Maar om dit met volle overtuiging aan jongeren te leren, zullen we zelf voldoende van het gebed moeten leven. En teruggaan naar onze persoonlijke ervaringen: hoe heeft God in mijn leven een hopeloze situatie ten goede gekeerd? Hiervan mogen we getuigen, zeker ook voor (jonge) mensen.

Gebed tot Don Bosco

Heilige Giovanni Bosco,
zoals Jezus Christus bent u opvoeder geweest
met het hart van de Goede Herder.
U was erom bekommerd dat elke mens,
maar vooral iedere jongere,
de weg naar het echte volle geluk zou vinden.
Blijf bij ons: kinderen, jongeren
en opvoeders van deze tijd.
Beziel ons met de Geest en de waarden
waartoe het evangelie ons oproept:
aandacht voor kleinen,
vergeving zonder einde,
rechtvaardigheid in woord en daad
en solidariteit zonder grenzen.
Geef ons uw vertrouwen op God:
Hij zal leven geven, altijd opnieuw.
Heilige Giovanni Bosco, begeleid en vorm ons
tot goede navolgers van Jezus Christus,
elke dag van ons leven. Amen
.