Don Bosconoveen #4: Hoopvolle mensen zijn

Noveen4 s6tjtwz

Vandaag is de vierde dag van de Don Bosconoveen, de voorbereiding op het Don Boscofeest. Gedurende deze periode van negen dagen bieden we u op onze website dagelijks een korte bezinning aan. Deze bezinningen komen uit de Spiritualiteitsdagen en zijn dus een toelichting van de Strenna van 2021.

Elk jaar opnieuw geeft de Algemene Overste van de salesianen van Don Bosco een jaarspreuk aan de Salesiaanse Familie in meer dan 130 landen. Midden deze pandemie koos hij voor ‘Door hoop bewogen: zie, ik maak alles nieuw.’ Salesiaan Eric Haelvoet volgde de Spiritualiteitsdagen (15-17 januari) over die jaarspreuk. Meer dan 7000 mensen namen daar langs digitale weg aan deel. Deze gebedsbezinning is daarop geïnspireerd.

Laten we hoopvolle mensen zijn, vooral in moeilijkheden en tegenslagen

Laat toe dat God je opvoedt, vormt, transformeert. Hij kan de grootste moeilijkheden openbreken en nieuw leven brengen. In de donkerste momenten brengt Hij licht. Hij die Zijn Zoon uit het graf liet verrijzen, kan iedere mens doen opstaan, hoe moeilijk de situatie ook is.

Don Bosco vertrouwde zijn grootste moeilijkheden toe aan God, aan Maria. En hij was ontvankelijk voor Gods leven gevende kracht. Dat maakte hem zeer creatief en vindingrijk. En Maria toonde hem de weg, heel zijn leven lang.

De heilige en grote mystica Teresa van Avila zei: ‘Dorheid is Gods uitnodiging om vooruit te gaan.’ En monseigneur Giuseppe Cognata,[1] voor wie onlangs het proces voor de zaligverklaring door paus Franciscus geopend is, sprak zelfs van ‘de moeilijkheden omarmen’. Er niet van weglopen, maar ze vastpakken, er doorheen gaan en ze beleven als kansen om hoopvolle toekomst te openen.

[1] Salesiaan van Don Bosco, Italiaan, 1885-1972, stichter van de Salesiaanse Oblaten van het Heilig Hart, een vrouwelijk instituut van pauselijk recht.

Gebed tot Don Bosco

Heilige Giovanni Bosco,
zoals Jezus Christus bent u opvoeder geweest
met het hart van de Goede Herder.
U was erom bekommerd dat elke mens,
maar vooral iedere jongere,
de weg naar het echte volle geluk zou vinden.
Blijf bij ons: kinderen, jongeren
en opvoeders van deze tijd.
Beziel ons met de Geest en de waarden
waartoe het evangelie ons oproept:
aandacht voor kleinen,
vergeving zonder einde,
rechtvaardigheid in woord en daad
en solidariteit zonder grenzen.
Geef ons uw vertrouwen op God:
Hij zal leven geven, altijd opnieuw.
Heilige Giovanni Bosco, begeleid en vorm ons
tot goede navolgers van Jezus Christus,
elke dag van ons leven. Amen.