Don Bosconoveen #5: kiezen voor de arme en uitgesloten mens

5 wz7klfy

Vandaag is de vijfde dag van de Don Bosconoveen, de voorbereiding op het Don Boscofeest. Gedurende deze periode van negen dagen bieden we u op onze website dagelijks een korte bezinning aan. Deze bezinningen komen uit de Spiritualiteitsdagen en zijn dus een toelichting van de Strenna van 2021.

Elk jaar opnieuw geeft de Algemene Overste van de salesianen van Don Bosco een jaarspreuk aan de Salesiaanse Familie in meer dan 130 landen. Midden deze pandemie koos hij voor ‘Door hoop bewogen: zie, ik maak alles nieuw.’ Salesiaan Eric Haelvoet volgde de Spiritualiteitsdagen (15-17 januari) over die jaarspreuk. Meer dan 7000 mensen namen daar langs digitale weg aan deel. Deze gebedsbezinning is daarop geïnspireerd

Hoop als een prompte terugkeer naar de arme en uitgesloten mens.

Er kan geen twijfel zijn: Don Bosco had een voorkeursoptie voor de armste jongeren, de meest verlaten en uitgesloten mensen. Zo kiest de hele Salesiaanse Familie en Salesiaanse Beweging eerst en vooral voor de armste mensen, voor hen die ons het meeste nodig hebben.

Hoop die voorbijgaat aan de grote problemen, aan het diepste lijden van mensen, blijft bij wensen, vrome intenties en goede bedoelingen. Hoop hangt dan in de lucht maar is niet effectief, is niet geworteld in de realiteit. Jezus Christus, de Zoon van God, is eerst voor hen gekomen: de herders, de melaatsen, de zieken, de gehandicapten, de migranten, … Hij is zelf een migrant geworden, een arme, een thuisloze om – solidair met hen en samen met hen – op te staan tot een nieuw en beter leven.

Die voorkeursoptie moet altijd weer vernieuwd worden. Ze moet concreet worden in elk contact met mensen. Ze moet merkbaar zijn in ons spreken, in onze vergaderingen, in ons handelen. Ze moet zelfs merkbaar zijn in ons omgaan met geld en goederen. En bovendien in de politieke keuzes en wetten. Dan wordt hoop een hefboom voor een beter leven van zeer concrete mensen.

Gebed tot Don Bosco

Heilige Giovanni Bosco,
zoals Jezus Christus bent u opvoeder geweest
met het hart van de Goede Herder.
U was erom bekommerd dat elke mens,
maar vooral iedere jongere,
de weg naar het echte volle geluk zou vinden.
Blijf bij ons: kinderen, jongeren
en opvoeders van deze tijd.
Beziel ons met de Geest en de waarden
waartoe het evangelie ons oproept:
aandacht voor kleinen,
vergeving zonder einde,
rechtvaardigheid in woord en daad
en solidariteit zonder grenzen.
Geef ons uw vertrouwen op God:
Hij zal leven geven, altijd opnieuw.
Heilige Giovanni Bosco, begeleid en vorm ons
tot goede navolgers van Jezus Christus,
elke dag van ons leven. Amen.