Don Bosconoveen #6: Onszelf herkennen in de pijn van de ander

6noveen 4xn4j2t

Vandaag is de zesde dag van de Don Bosconoveen, de voorbereiding op het Don Boscofeest. Gedurende deze periode van negen dagen bieden we u op onze website dagelijks een korte bezinning aan. Deze bezinningen komen uit de Spiritualiteitsdagen en zijn dus een toelichting van de Strenna van 2021.

Elk jaar opnieuw geeft de Algemene Overste van de salesianen van Don Bosco een jaarspreuk aan de Salesiaanse Familie in meer dan 130 landen. Midden deze pandemie koos hij voor ‘Door hoop bewogen: zie, ik maak alles nieuw.’ Salesiaan Eric Haelvoet volgde de Spiritualiteitsdagen (15-17 januari) over die jaarspreuk. Meer dan 7000 mensen namen daar langs digitale weg aan deel. Deze gebedsbezinning is daarop geïnspireerd

Onszelf herkennen in de pijn van de ander

In de wereld is nog steeds veel onrecht. Jammer genoeg worden vele mensen onrechtvaardig behandeld. Dat is oorzaak van veel pijn en zorg, slapeloze nachten, wanhoop en verdriet. Vaak ook van opstandigheid. En het leidt ook wel eens tot agressie en afbrekende reacties.

Don Bosco, de vader van onze Salesiaanse Beweging, leefde zich empathisch in in dat leed, en leed met hen mee. Dit ‘mede-lijden’ met anderen bracht hem tot actie. Hij vocht tegen het onrecht. Hij onderhandelde met ondernemers en bekwam menswaardige ‘contracten’, waarin de rechten van de werkende jongens gerespecteerd werden. Hij schoolde hen tot mondige burgers, die konden opkomen voor zichzelf en anderen. Zo vertaalt hoop zich in structurele maatregelen.

Maar ook op het persoonlijke vlak was Don Bosco de lijdende mens nabij. Hij kon goed naar hen luisteren, wat al een hele verlichting betekende. Hij wist immers zelf wat lijden is. Maar zijn eigen lijden weerhield hem niet van daadwerkelijk hulp aan anderen, integendeel. Hij gaf raad en opende toekomstperspectief voor wie in wanhoop opgesloten zat. Mensen voelden zich door hem begrepen en gesteund.

Gebed tot Don Bosco

Heilige Giovanni Bosco,
zoals Jezus Christus bent u opvoeder geweest
met het hart van de Goede Herder.
U was erom bekommerd dat elke mens,
maar vooral iedere jongere,
de weg naar het echte volle geluk zou vinden.
Blijf bij ons: kinderen, jongeren
en opvoeders van deze tijd.
Beziel ons met de Geest en de waarden
waartoe het evangelie ons oproept:
aandacht voor kleinen,
vergeving zonder einde,
rechtvaardigheid in woord en daad
en solidariteit zonder grenzen.
Geef ons uw vertrouwen op God:
Hij zal leven geven, altijd opnieuw.
Heilige Giovanni Bosco, begeleid en vorm ons
tot goede navolgers van Jezus Christus,
elke dag van ons leven. Amen.