Don Bosconoveen #7: Geloven in het doel van het Evangelie

Noveen7 c0jwwtb

Vandaag is de zevende dag van de Don Bosconoveen, de voorbereiding op het Don Boscofeest. Gedurende deze periode van negen dagen bieden we u op onze website dagelijks een korte bezinning aan. Deze bezinningen komen uit de Spiritualiteitsdagen en zijn dus een toelichting van de Strenna van 2021.

Elk jaar opnieuw geeft de Algemene Overste van de salesianen van Don Bosco een jaarspreuk aan de Salesiaanse Familie in meer dan 130 landen. Midden deze pandemie koos hij voor ‘Door hoop bewogen: zie, ik maak alles nieuw.’ Salesiaan Eric Haelvoet volgde de Spiritualiteitsdagen (15-17 januari) over die jaarspreuk. Meer dan 7000 mensen namen daar langs digitale weg aan deel. Deze gebedsbezinning is daarop geïnspireerd

Bekering tot hoop betekent geloven in het doel van het Evangelie.

God is voor ons dé reden om te blijven hopen en ons altijd weer te bekeren tot hoop. Hij is immers de God van Jezus Christus, die we leren kennen in het Evangelie. Christus is het Rijk van God komen brengen en heeft er een aanzet voor gegeven. Niets of niemand kan die dynamiek stoppen of een halt toeroepen. Daar staat God zelf garant voor.

Jezus heeft geleden en is gestorven, maar de Vader heeft Hem doen verrijzen en opgenomen in Zijn eeuwig leven. Ook wij gaan die weg en mogen leven van diezelfde belofte en realiteit van het Evangelie. Don Bosco geloofde rotsvast in Jezus Christus en Zijn Rijk. Daarom kon ook de moeilijkste situatie hem niet afbrengen van die christelijke hoop, die taai is, onverwoestbaar en altijd weer verder vooruit stuwt.

Die hoop maakte Don Bosco zeer creatief. De salesiaanse creativiteit, gebaseerd op de hoop van het Evangelie, wordt vruchtbaar voor alle bestemmelingen van onze zending.

Gebed tot Don Bosco

Heilige Giovanni Bosco,
zoals Jezus Christus bent u opvoeder geweest
met het hart van de Goede Herder.
U was erom bekommerd dat elke mens,
maar vooral iedere jongere,
de weg naar het echte volle geluk zou vinden.
Blijf bij ons: kinderen, jongeren
en opvoeders van deze tijd.
Beziel ons met de Geest en de waarden
waartoe het evangelie ons oproept:
aandacht voor kleinen,
vergeving zonder einde,
rechtvaardigheid in woord en daad
en solidariteit zonder grenzen.
Geef ons uw vertrouwen op God:
Hij zal leven geven, altijd opnieuw.
Heilige Giovanni Bosco, begeleid en vorm ons
tot goede navolgers van Jezus Christus,
elke dag van ons leven. Amen.