Don Bosconoveen #8: Een wereld opbouwen die hoop geeft

8noveen 8ugiufh

Vandaag is de achtste dag van de Don Bosconoveen, de voorbereiding op het Don Boscofeest. Gedurende deze periode van negen dagen bieden we u op onze website dagelijks een korte bezinning aan. Deze bezinningen komen uit de Spiritualiteitsdagen en zijn dus een toelichting van de Strenna van 2021.

Elk jaar opnieuw geeft de Algemene Overste van de salesianen van Don Bosco een jaarspreuk aan de Salesiaanse Familie in meer dan 130 landen. Midden deze pandemie koos hij voor ‘Door hoop bewogen: zie, ik maak alles nieuw.’ Salesiaan Eric Haelvoet volgde de Spiritualiteitsdagen (15-17 januari) over die jaarspreuk. Meer dan 7000 mensen namen daar langs digitale weg aan deel. Deze gebedsbezinning is daarop geïnspireerd.

Een wereld opbouwen die hoop geeft voor toekomstige generaties

Algemeen Overste don Ángel Fernández Artime roept ons allen op de nieuwste encycliek van paus Franciscus te lezen: ‘Fratelli tutti. Over broederlijkheid en sociale vriendschap.’ Deze encycliek plaatst de broederlijkheid in het centrum van alle relaties om de wereld te genezen en de schepping te beschermen. De paus schrijft: ‘Ik nodig iedereen uit tot hernieuwde hoop, want hoop appelleert aan iets dat diep geworteld is in elk mensenhart, onafhankelijk van onze concrete levensomstandigheden en historische context. Hoop spreekt tot ons over een dorst, een streven, een verlangen naar een leven van vervulling, een verlangen om grote dingen te bereiken, dingen die ons hart vullen en onze geest verheffen tot hooggestemde zaken als waarheid, goedheid en schoonheid, gerechtigheid en liefde. […] Hoop kan verder kijken dan persoonlijk gemak, de kleine zekerheden en compensaties die onze horizon beperken, en het kan ons ontvankelijk maken voor grootse idealen die het leven mooier en waardevoller maken.’ (nr. 55).

Die hoop leeft sterk op de voorgrond bij en in jongeren. Ze kijken uit naar een waardevol leven, niet alleen voor zichzelf, maar ook voor alle komende generaties. Velen van hen komen op voor de schepping en voor broederlijkheid over alle grenzen heen.

Gebed tot Don Bosco

Heilige Giovanni Bosco,
zoals Jezus Christus bent u opvoeder geweest
met het hart van de Goede Herder.
U was erom bekommerd dat elke mens,
maar vooral iedere jongere,
de weg naar het echte volle geluk zou vinden.
Blijf bij ons: kinderen, jongeren
en opvoeders van deze tijd.
Beziel ons met de Geest en de waarden
waartoe het evangelie ons oproept:
aandacht voor kleinen,
vergeving zonder einde,
rechtvaardigheid in woord en daad
en solidariteit zonder grenzen.
Geef ons uw vertrouwen op God:
Hij zal leven geven, altijd opnieuw.
Heilige Giovanni Bosco, begeleid en vorm ons
tot goede navolgers van Jezus Christus,
elke dag van ons leven. Amen.