Don Bosconoveen #9: Christenen leven van de hoop

920 Christenen20leven20van20de20hoop pnwloaa

Vandaag is de negende en laatste dag van de Don Bosconoveen, de voorbereiding op het Don Boscofeest. Gedurende deze periode van negen dagen bieden we u op onze website dagelijks een korte bezinning aan. Deze bezinningen komen uit de Spiritualiteitsdagen en zijn dus een toelichting van de Strenna van 2021.

Elk jaar opnieuw geeft de Algemene Overste van de salesianen van Don Bosco een jaarspreuk aan de Salesiaanse Familie in meer dan 130 landen. Midden deze pandemie koos hij voor ‘Door hoop bewogen: zie, ik maak alles nieuw.’ Salesiaan Eric Haelvoet volgde de Spiritualiteitsdagen (15-17 januari) over die jaarspreuk. Meer dan 7000 mensen namen daar langs digitale weg aan deel. Deze gebedsbezinning is daarop geïnspireerd.

Christenen leven van de hoop

De Algemene Overste citeert een fragment uit een boek:[1] ‘Wij christenen leven dankzij de hoop: dood is slechts het voorlaatste woord. Maar het laatste woord is God, het woord van de verrijzenis, van volheid van leven en eeuwig leven. Als we onszelf overgeven aan vertrouwen in God en Hem vertrouwen, krijgen we een zekerheid die ons sereniteit geeft. Als menselijke wezens hebben we niet alles in eigen handen. Maar we zijn in Gods handen. Christenen modelleren hun leven niet op basis van eigen kracht, maar op basis van de kracht van de Heilige Geest. Op het moment van onzekerheid moeten we onszelf vertrouwvol overgeven aan Zijn leiding.’

Dat was de diepe overtuiging van Don Bosco. Het heeft hem heel zijn leven voortgedreven. Die hoop heeft hij doorgegeven aan vele duizenden jongeren en gewone mensen. We zijn geroepen mensen van hoop te zijn: ‘Door hoop bewogen’, zegt de jaarspreuk. Want God verzekert ons altijd weer: ‘Zie, Ik maak alles nieuw’ (Apokalyps 21,5). En dit is een echo van een woord uit Jesaja: ‘Zie, Ik ga iets nieuws verrichten, nu ontkiemt het, heb je het nog niet gemerkt?’ (Js 43,19a).

[1] W. Kasper – G. Augustin, Comunione e Speranza. Testimoniare la fede al tempo del coronavirus [Gemeenschap en Hoop. Van het geloof getuigen in de tijd van het coronavirus], LEV, Vaticaanstad, 2020, p. 121.

Gebed tot Don Bosco

Heilige Giovanni Bosco,
zoals Jezus Christus bent u opvoeder geweest
met het hart van de Goede Herder.
U was erom bekommerd dat elke mens,
maar vooral iedere jongere,
de weg naar het echte volle geluk zou vinden.
Blijf bij ons: kinderen, jongeren
en opvoeders van deze tijd.
Beziel ons met de Geest en de waarden
waartoe het evangelie ons oproept:
aandacht voor kleinen,
vergeving zonder einde,
rechtvaardigheid in woord en daad
en solidariteit zonder grenzen.
Geef ons uw vertrouwen op God:
Hij zal leven geven, altijd opnieuw.
Heilige Giovanni Bosco, begeleid en vorm ons
tot goede navolgers van Jezus Christus,
elke dag van ons leven. Amen.