Don Sala over brief van paus Franciscus

34db68598a498e32f75899951a8c603c XL z9yvhg3

Op 25 maart ondertekende paus Franciscus de postsynodale Apostolische Exhortatie* “Christus Vivit”*. Zij is het resultaat van de jongerensynode*, gehouden te Rome in oktober 2018. Don Sala geeft uitleg.

Op de laatste synode van de bisschoppen, met het thema jongeren, was don Sala een van de bijzondere secretarissen. Vorige week bezocht hij Spanje, waar hij een conferentie gaf aan de Kerkelijke Universiteit San Damaso en er zijn boek 'Jeugdwerk: evangelisatie en opvoeding van de jeugd' voorstelde. Naar zijn mening zal de nieuwe Apostolische Exhortatie, belangrijk zijn om de synodale weg opnieuw te lanceren. Die weg "eindigt niet totdat hij elke plaatselijke kerk bereikt heeft".

U zei dat de synode niet beperkt is tot de synodale vergadering, maar dat er een voorafgaande en een weg nadien is. Waar staan wij nu in het kader van de jongerenpastoraal?

We wachten nog op de publicatie van op de Apostolische Exhortatie van de paus op 2 april*. Er was een Instrumentum Laboris*, een voorbereidend werk dat als basis diende voor het synode; er is een slotdocument, dat de vrucht is van de vergadering; en nu zullen we de Apostolische Exhortatie ontvangen, die de synodale weg opnieuw zal lanceren. Deze eindigt niet dat totdat hij elke plaatselijke Kerk heeft bereikt. De plaats en datum gekozen door Paus Franciscus om de exhortatie te presenteren is betekenisvol. 25 maart, het hoogfeest van de Aankondiging van de Heer*, is een grote feestdag in Loreto*. Omdat het 'ja' van Maria het begin van de weg is van de Heer met ons en omdat deze dag ons symbolisch herinnert dat ook wij op het punt staan ​​een nieuw begin te maken.

Wat zal het centraal thema zijn van dit pauselijk document?

Een van de hoofdthema's is synodaliteit*. Franciscus zelf zei dat de synodale weg, de weg is die God verwacht van de Kerk in het derde millennium. Zonder synodaliteit zal de missionaire impuls onvoldoende krachtig zijn. Ook de noodzaak om met jonge mensen op weg te gaan, zal duidelijk zijn. Met jongeren op weg gaan; dat wil zeggen: de Kerk vertrekt bij hen en beweegt samen met hen, zodat de Kerk de jeugdige dynamiek terugwint. Het document zal ook getuigen van de wil om nieuwe banden te smeden met de wereld van de jongeren. De dynamiek van een hernieuwde nabijheid en vriendschap zal verdiept worden in het voorstel om samen op weg te gaan.

Hoe kan de Kerk luisteren naar de jongeren en dichter bij de jongeren van vandaag staan?

Het fundamentele thema van de synode, vanuit bijbels oogpunt, is het verhaal van de leerlingen van Emmaüs*. In het verhaal is de eerste stap niet de bevestiging maar de vraag. Wanneer de vraag openstaat voor het luisteren en wanneer het luisteren empathisch is, raakt het de luisteraar en verandert het zijn hart. De toets van het echt luisteren is de verandering van het hart.

Welke lijn moet er in de toekomst getrokken worden in de context van de jongerenpastoraal?

Ik zou drie dingen zeggen. Een: aanwezig zijn in de wereld van de jonge mensen. Twee: het christendom herdenken vertrekkend van de roepingsdimensie en dus van de personalisering van het geloofsleven. En drie: de jeugdige dynamiek van de Kerk herstellen.


Bron: ANS/Alfa y OmegaPostsynodale Apostolische Exhortatie: Open brief van de paus aan de kerkgemeenschap na een synode.

Jongerensynode: vergadering met bisschoppen op wereldniveau over het thema “Jongeren, het geloof en het onderscheiden van de eigen roeping”. De paus zit aan het hoofd van deze synode.

Christus Vivit: Letterlijk 'Christus leeft', mogelijk wordt dit later in de media 'jongerenexhortatie' genoemd.

2 april: sterfdag van H. Paus Johannes-Paulus II.

Instrumentum Laboris: werkdocument ter voorbereiding van een synode. Deze wordt opgesteld op basis van respons op vragenlijsten die op voorhand worden rondgestuurd.

Het hoogfeest van de Aankondiging van de Heer, Annunciatie of Maria-Boodschap: feestdag ter ere van de aankondiging van de geboorte van Jezus aan Maria op 25 maart, 9 maanden voor Kerstmis.

Loreto: Franciscus tekende het document tijdens een bezoek aan de basiliek van Loreto. De basiliek omvat volgens de traditie de muren van het huis waar Maria woonde toen de engel Gabriël haar aankondigde dat zij moeder van Jezus zou worden. (Bron: kn.nl)

Synodaliteit: "Kockerols verheldert de betekenis van synodaliteit met het verschil tussen decising making and taking. Dat laatste gebeurt best niet zonder het eerste. Soms moeten er beslissingen genomen worden. Uiteindelijk is er iemand die het gezag uitoefent. In de Kerk is dat geen macht, maar een dienst. Vooraleer een besluit te nemen, overleg je best met anderen. Die besluitvorming is het proces van samen zoeken, luisteren naar elkaar, opties voorleggen en afwegen. Synodaliteit bevordert een betere besluitvorming." (Bron: Kerknet)

De leerlingen van Emmaüs: Volgens Lucas 24,13-35 zou Jezus op Paasdag aan twee leerlingen verschijnen die op weg zijn naar Emmaüs.