Nederland start met groep medewerkers van Don Bosco in Amsterdam.

Het heeft lang geduurd en veel avonden gekost om een nieuwe vorm en perspectief aan Don Bosco medewerkers in Nederland te geven. Dankzij de steun van de provinciaal, de salesianen van Amsterdam en de zeer betrokken mensen durven we opnieuw aan de slag te gaan met de Nieuwe Don Bosco Medewerkers in Nederland. Hieronder het resultaat van onze bijeenkomsten en gesprekken.

 • Missie en visie: de medewerker van Don Bosco zet zich in om naar het voorbeeld van Don Bosco, in navolging van Jezus en het evangelie, voor mensen en in het bijzonder voor jongeren, een veilige plek te creëren, waar men zich thuis voelt en geborgenheid ervaart.
 • De medewerker van Don Bosco engageert zich: engagement heeft te maken met inzet, verbondenheid met de groepen in de salesiaanse familie en vraagt een blijvende betrokkenheid.
 • Naar het voorbeeld van Don Bosco: de spiritualiteit van Don Bosco houdt een levenswijze en methode in om op een preventieve manier, in hartelijkheid en geloof, jongeren een doel te geven in hun leven. Reisgenoot te zijn op hun levensweg.
 • In navolging van Jezus en het evangelie: naar het voorbeeld en de boodschap van Jezus opkomen voor de kwetsbaren in de samenleving omdat God elk mens liefheeft.
 • Voor mensen en in het bijzonder voor jongeren: Don Bosco had een speciale aandacht voor jongeren, in het bijzonder de armste en de kwetsbare onder hen.
 • Een veilig plek creëren, waar men zich thuis voelt en geborgenheid ervaart: in een familiaal leefklimaat waar verbondenheid ervaren wordt, krijgt de jongere voldoende vrijheid en verantwoordelijkheid om zich te ontwikkelen. Hierbij is zingeving een belangrijk onderdeel. Opvoeden in vrijheid, verantwoordelijkheid, verbondenheid en zingeving.

Wat doet een medewerker van Don Bosco?

Individueel: een medewerker van Don Bosco beleeft de spiritualiteit van Don Bosco in zijn dagelijks leven en is op de hoogte van het preventief systeem van Don Bosco. Hierbij is het geloofsaspect belangrijk maar niet leidend. Als individu probeert hij deze spiritualiteit uit te dragen, handen en voeten te geven.

In groep: De medewerkers van Don Bosco inspireren organisaties en parochies waar zij actief zijn. Het is belangrijk dat de Don Boscowerken ondersteuning en bevestiging kunnen krijgen voor het werk wat zij doen. Er zijn diverse projecten in Nederland (www.donboscowerken.nl). Als medewerkers zijn wij een aanvulling op de salesianen van Don Bosco.

Als medewerker dragen wij de spiritualiteit van Don Bosco uit naar de maatschappij. Dat kan op verschillende manieren:

 • In leven en werken beleeft en leeft de Don Bosco medewerker de spiritualiteit van Don Bosco. Concreet: door het handelen en spreken geïnspireerd door het opvoedingsproject van Don Bosco.
 • De medewerkers van Don Bosco inspireren de organisaties en parochies waarin ze actief zijn.
 • Door middel van verdieping. Het bijwonen van vormingsdagen, bezoeken van projecten, het bezoeken van avonden rond een thema over Don Bosco.
 • Niet alleen kijken naar wat de medewerker weet, het is ook belangrijk om te kijken naar de kwaliteiten van de medewerker en hoe deze kwaliteiten in te zetten.
 • Voor priesters en diakens is het goed om te vertellen over de spiritualiteit van Don Bosco aan collega priesters en diakens om Don Bosco meer bekendheid te geven.
 • Middels artikelen in Don Bosco NU, online via de digitale nieuwsbrief in Nederland en in België, social media, flyer en website. Met deze manier van communiceren bereik je veel jongeren. Want goede promotie is nodig.

Aanmelding / Contact

Heeft u vragen of wilt u zich aanmelden voor een van de bijeenkomsten? Stuur een mail met uw vraag of aanmelding naar een van de volgende mailadressen:

 • Simon Nongrum, sdb: simon.nongrum@donbosco.be
 • Ronald van Berkel, medewerker: medewerkersdonbosconl@gmail.com
 • Facebook: Medewerkers Don Bosco NL


UITNODIGING

Wij nodigen jou uit voor de eerste bijeenkomst van de medewerkers van Don Bosco.

Datum: zondag 15 september, 14:00 tot 17:00 uur.

Locatie: Pieter Calandlaan 196, 1069 LA Amsterdam.

Graag vooraf aanmelden op een van de bovenstaande mailadressen.