Hilde Jamaels is al 10 jaar coördinator van het Centrum Leren en Werken (CLW) en sinds kort ondersteunt ze ook het ‘duaal leren’ in Don Bosco Halle. Hilde omschrijft duaal leren als ‘een traject in het secundair onderwijs waarin algemene vorming, beroepsgerichte vorming en werkervaring één geheel vormen’. De Vlaamse overheid investeert in reclamecampagnes voor deze nieuwe leerweg, maar loont dit wel? “We zouden geen Don Boscoschool zijn, als we niet meegingen met vernieuwing”, geeft Hilde aan.

Drie jaar geleden nam Don Bosco Halle deel aan het proefproject ‘schoolbank op de werkplek’. Het was niet zo eenvoudig om hiermee te starten. In eerste instantie vergeleken velen, ook wijzelf, dit systeem te veel met het bestaande ‘leren en werken’. Voor duaal leren mikken we echter op een ander leerlingenprofiel; regelmatige leerlingen die niet alleen participeren op de werkvloer, maar ook in staat zijn om er te léren.

“Kleinere stap naar arbeidsmarkt voor bekwame leerlingen”

Bij duaal leren krijgt de leerling het grootste gedeelte van zijn opleiding op de werkvloer bij een mentor. De vakleerkracht bezoekt de leerling op de opleidingsplaats en stuurt bij waar nodig. Of de leerling nu de klassieke of de duale leerweg volgt, aan het einde van de rit hebben ze hetzelfde getuigschrift of diploma. Als leerlingen hun opleidingsplaats kwijt zijn, schrijven we ze na 20 dagen uit het duaal traject en moeten ze opnieuw naar het klassieke traject.

De individuele begeleiding van leerlingen is een intensieve opdracht voor de leerkracht. Daarom stimuleren we de samenwerking tussen de experts van het CLW, de school én de mentoren van de ondernemingen. Leerkrachten die betrokken zijn bij het duale leren zijn ervan overtuigd dat dit een meerwaarde creëert voor onze maatschappij. De kloof tussen onderwijs en arbeidsmarkt is kleiner. Leerlingen weten beter wat hun te wachten staat, waardoor ze standvastiger op de arbeidsmarkt komen. In de toekomst zal Don Bosco Halle het duale leren steeds verder uitbreiden.

Bron: Don Bosco Vlaanderen 2019/5


Naast Don Bosco Halle bieden ook Don Bosco Hoboken & campus Wilrijk en Don Bosco Sint-Pieters-Woluwe het opleidingstraject ‘duaal leren’ aan.