Duiding bij het jaarthema van 2022 door Wim Collin

Wim20 Collin tksb8ts

Gisteren maakte Algemeen Overste Ángel Fernández Artime de strenna - zeg maar het jaarthema - van de salesianen voor 2022 bekend. "Doe alles uit liefde en niet omdat het moet", klinkt de Nederlandse vertaling. Salesiaan Wim Collin werkt in Rome en geeft iets meer duiding bij het nieuwe thema.

"Franciscus van Sales en Jeanne de Chantal schreven elkaar vaak. Korte en soms wat langere brieven gingen over en weer. Die correspondentie werd nog intenser in de periode waarin ze samen de Orde van Maria Visitatie oprichtten. Eén zin die Franciscus in een brief van 14 oktober 1604 schreef aan Jeanne is al meer dan vierhonderd jaar een bron van inspiratie voor heel veel mensen. “…en ik schrijf het in drukletters: DOE ALLES UIT LIEFDE EN NIET OMDAT HET MOET!” Die ene zin is zowat de samenvatting van hoe Franciscus dacht dat de zusters met elkaar moesten omgaan, maar ook hoe hij zelf in het leven stond en er naar keek."

"Als hij als jonge gast zelf vorm wil geven aan zijn leven, als hij als priester gezonden wordt in de streek rond het meer van Genève om het evangelie te verkondigen bij de protestanten, als hij als bisschop vele mensen bijstaat met raad en daad, dan zegt hij tot zichzelf en tot de anderen: doe alles uit liefde, wees lief voor jezelf, wees lief voor de anderen, want alleen met liefde kan je iets bereiken, niet met dwang."

Don Bosco's droom
"Don Bosco zal, jaren later, Franciscus van Sales als beschermheilige van het oratorio en later ook van de congregatie nemen. Hij wist maar al te goed dat het werken met die kinderen en jongeren alleen zou kunnen als hijzelf en zijn medewerkers met liefde en vriendelijkheid naar hen toe zouden gaan. 'Niet met dwang, maar met hartelijkheid en liefde', het zijn bijna letterlijk de woorden uit de droom van 9 jaar, de droom waarin de jonge Giovanni Bosco het doel en de vervulling van zijn leven zou zien. Uit liefde, niet omdat het moet."

"Het is de wijze waarop God zelf met de mens omgaat. Want nadat God zelf in vele tekens en profeten tot de mens gesproken heeft, heeft Hij, uit liefde, zijn Zoon Jezus naar deze wereld gezonden. Zijn Zoon die het brood, Zijn Lichaam, heeft gebroken, en samen met de wijn, Zijn Bloed, heeft gedeeld voor zijn vrienden. Er is niets groter in de wereld dan hij die de ander zoveel liefheeft dat hij er voor wil sterven. Uit liefde heeft Hij zijn leven gegeven, omdat Hij weet dat alleen de Liefde ons in staat stelt in Hem te geloven, omdat Hijzelf, God zelf in de Liefde zichtbaar wordt. Laat uw Zoon, laat uw liefde voor ons, een voorbeeld zijn opdat wij onszelf, elkaar en U liefhebben, zoals Don Bosco in het spoor van Franciscus van Sales, niet omdat het moet, maar omdat enkel de liefde deze wereld kan veranderen in een plaats waar het goed is om te wonen."