Educatief pakket over coronamaatregelen voor alle scholen

School 3civ0b2

Alle kleuterscholen, lagere scholen en secundaire scholen krijgen vanaf deze week toegang tot een educatief pakket dat spelenderwijs het belang van coronamaatregelen op school onderstreept. “We moeten blijven uitleggen waarom we deze veiligheidsmaatregelen nemen en waarom we ze moeten blijven naleven”, legt Minister van Onderwijs Ben Weyts uit. “Leraren krijgen zo ondersteuning voor cruciale klasgesprekken.”

Spel met zes varianten
Het Departement Onderwijs & Vorming sloeg de handen in elkaar met onder meer platform ED TV, kinderarts en infectioloog dr. Koen Vanden Driessche van het UZ Antwerpen, de Vlaamse Scholierenkoepel, het Agentschap Zorg en Gezondheid en het Vlaams Institituut Gezond Leven. De scholen krijgen dankzij deze samenwerking toegang tot een educatief pakket dat spelenderwijs het belang van de coronamaatregelen onderstreept. Tot nu toe hadden ze geen aangepaste leermiddelen ter beschikking. Het pakket bevat een digitaal spel in zes verschillende varianten (voor kleuteronderwijs, voor de drie eerste jaren van het lager onderwijs, voor de drie laatste jaren van het lager onderwijs en voor de eerste, tweede en derde graad van het secundair onderwijs). Aan de hand van verschillende opdrachten krijgen de leerlingen op maat van hun leeftijd meer uitleg over de coronamaatregelen.

Forum voor leerlingen
Het educatief pakket bevat verder ook nuttige achtergrondinformatie voor leerkrachten, richtvragen om het coronabeleid te evalueren en een opstapje naar het platform van ED TV, waar reacties van kinderen en jongeren uit heel Vlaanderen verzameld worden. “We nemen veel veiligheidsmaatregelen in de scholen en daar zijn goede redenen voor”, aldus Weyts. “Als we die veiligheidsmaatregelen goed uitleggen en als we leerlingen een forum geven om vragen te stellen, dan kunnen we ervoor zorgen dat de veiligheidsmaatregelen nog beter nageleefd worden, ook buiten de schoolmuren en schooluren.”

Sterker draagvlak
De snelle samenstelling van het educatief pakket rond corona op school is een waar huzarenstukje. Eerder werden er al enkele soortgelijke educatieve pakketten gemaakt over thema’s als pesten, gezonde voeding en straling, maar eigenlijk is het relatief uitzonderlijk dat de Vlaamse Overheid het initiatief neemt om een educatief pakket te maken voor de scholen. Bovendien duurt het doorgaans maanden om zo’n pakket vorm te geven: dit keer lukte het op een paar weken. “Ik bedank alle partners die dit in recordtempo hebben mogelijk gemaakt”, zegt Weyts. “We hebben allemaal hetzelfde doel voor ogen: concrete hulp bieden aan leerkrachten en samen timmeren aan een nog sterker draagvlak voor de coronamaatregelen.”