Een hernieuwd engagement bij de Zusters van Don Bosco

Lutgardis wd8i7l8

Het was vorige week feest in de zustergemeenschap ‘Mamma Magherita’ in de Kasteellaan in Wijnegem, want zuster Lutgardis Craeynest vernieuwde er haar engagement als overste van de gemeenschap.

Net voor de middag ging zuster Hilde Bosmans voor in een gebedsmoment. Met eenvoudige woorden werden het engagement en de trouw van zuster Lutgardis opnieuw bevestigd. Voor het middagmaal begon, klonken we samen op een mooie toekomst. Het was een fijn moment dat voor herhaling vatbaar is.

Hilde Stinkens
Zuster van Don Bosco