Eerste internationale bijeenkomst van Europese, katholieke jeugdorganisaties

Second forum of cingyos orig 5o0dav5

Op 26 april vond in de gebouwen van de COMECE (Commissie van bisschoppenconferenties in de EU) de eerste Europese bijeenkomst plaats van internationale katholieke jeugdorganisaties. Don Bosco International, als facilitator en coördinator van de bijeenkomst, en Don Bosco Youth-Net, als een van de meest actieve katholieke jeugdorganisaties, tekenden present.

De vergadering werd geopend door Olivier Poquillon (op), secretaris-generaal van de COMECE. Hij steunt dit proces heel erg en volgt daarmee de uitgesproken wil van de bisschoppen om de jongeren bij de instellingen te betrekken. De inhoud van de bijeenkomst was zeer divers: de aanwezigheid van een aantal organisaties in het Europees Jeugdforum, de nieuwe beleidsupdates op EU-niveau (zoals het nieuwe Erasmus +, de Europese strategie voor jongeren of de problemen met de huidige EU-subsidies), het werken met migranten en vluchtelingen door de verschillende jongerenorganisaties en de opvolging van de jongerensynode, … Onder het motto: samen zoeken naar mogelijkheden om een sociale en politieke dialoog op gang te zetten met verschillende stakeholders op nationaal en EU-niveau.