“Eindtermen zijn flagrante schending van onderwijsvrijheid”

DBOC sgxhs8y

Katholiek Onderwijs Vlaanderen gaat niet akkoord met de nieuwe eindtermen en trekt samen met 105 schoolbesturen, waaronder ook het Don Bosco Onderwijscentrum (DBOC), naar het Grondwettelijk Hof. In een interview met Radio Doorbraak legt Lieven Boeve, de topman van Katholiek Onderwijs Vlaanderen, nog eens duidelijk uit waarom ze dat nu juist doen.

“Eindtermen bepalen wat het minimum aan verworven kennis, vaardigheden en attitudes moet zijn. Noem het maar een soort van minimumdoelen die opgesteld worden tussen de Vlaamse overheid en de onderwijsverstrekkers”, legt Lieven Boeve uit. “Het grote probleem is dat de nieuwe eindtermen geen minimumdoelen meer zijn, maar een volledig onderwijsprogramma. Nochtans is de vrijheid van onderwijs iets dat grondwettelijk vastligt. Eindtermen mogen niet het volledige onderwijsprogramma uitmaken, er moet ook nog ruimte zijn voor eigen invulling. De nieuwe eindtermen beslaan 100% van de onderwijstijd, waardoor er niets meer van vrijheid is. Katholiek Onderwijs Vlaanderen gaat uit van een 70/30-verdeling. 70% wordt vastgelegd door de overheid, 10% vullen wij in en 20% kan ingevuld worden door de scholen en leerkrachten zelf. Ook Stichting Leerplan Ontwikkeling, die in opdracht van de Nederlandse overheid werkt, gaat uit van die verdeling.”

"Scholen zoals die van Don Bosco willen wel kwaliteit bieden, maar daarvoor hebben ze die vrijheid nodig" - Lieven Boeve

“Het grote paradox in deze discussie is alsof wij tegen kwalitatief onderwijs zijn, wat natuurlijk niet zo is”, gaat Boeve verder. “De Don Bosco- en Jezuïetenscholen waren de eerste scholen die deze eindtermen mee in twijfel trokken. Dat is niet omdat deze scholen geen kwaliteit willen, maar net omdat ze die vrijheid nodig hebben om kwaliteit te kunnen bieden. Kijk maar naar de Don Boscoscholen. Ze hebben daar een eigen pedagogie die heel sterk uitgebouwd wordt. Leerkrachten dienen zelfs een extra vorming te volgen om te mogen lesgeven. In de pers kwam ook vooral reactie vanuit TSO en KSO, maar ook de directeurs van ASO maken zich zorgen. In de richting ‘Humane Wetenschappen’ is momenteel bijvoorbeeld vijf uur vrije ruimte voor projecten en eigen invulling, daar zal amper een paar uur van overblijven. We krijgen een soort van mainstream waarbij scholen geen verschil meer kunnen maken, een soort van eenheidsworst. Op deze manier maakt het niet meer uit of je voor Katholiek Onderwijs kiest of niet, want zo gaan de eigen accenten volledig verloren.”

"We krijgen een soort van mainstream waarbij scholen geen verschil meer kunnen maken" - Lieven Boeve

Inbreuk op de vrijheid
“De Raad van State heeft ons op dat punt eigenlijk ook al gelijk gegeven. De nieuwe eindtermen zijn te gedetailleerd en een inbreuk op de vrijheid van onderwijsverstrekkers. Dit zijn geen minimumdoelen meer, dit is een staatspedagogie en dat is eigenlijk een flagrante schending van de onderwijsvrijheid. We zijn al met 105 schoolbesturen die naar het Grondwettelijk Hof stappen en intussen hebben ook de Steinerscholen en het VCOV (Vlaamse Confederatie van ouders en ouderverenigingen) zich bij ons aangesloten.”